Netwerkknooppunt

OGGPA zet in op het verknopen van diverse relevante netwerken. Dit doen we om hiaten in de zorg te detecteren en waar mogelijk samen met deze netwerken tot afstemming te komen. Dit kan gebeuren door nieuwe evoluties bespreekbaar te maken, zorgstrategische planning te faciliteren, gezamenlijk te signaleren aan bevoegde overheden, overleg over netwerkoverstijgende thema's te installeren, enzovoort.

Het Netwerkknooppunt is het structureel overleg waar de diverse netwerken met elkaar en met het Overlegplatform in gesprek gaan. Voor meer informatie kan u terecht bij Griet Vercaeren via griet.vercaeren@oggpa.be.