Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Vacature Stafmedewerker - Netwerk GGZ Kempen
Omschrijving:
 • Je doet beleidsvoorbereidend werk ter assistentie van de netwerkcoördinator en het netwerkteam.
 • Je geeft procesondersteuning in functiegroepen en werkgroepen in het netwerk (bv. SWOTanalyse, projectvoorstellen, evaluaties strategisch plan, inventarisatie-oefeningen, discussiemethodieken, …).
 • Je bent het aanspreekpunt voor het thema herstel, participatie en ervaringsdeskundigheid in het netwerk.
 • Je werkt samen met de collega stafmedewerkers ervaringsdeskundigheid en de netwerkpartners voorstellen uit m.b.t. de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Je zorgt voor coaching en ondersteuning van de cliëntenvertegenwoordigers in de werkgroepen van het netwerk.
 • Je biedt ondersteuning aan OPWEGG Kempen i.s.m. OGGPA.
 • Je helpt mee bij de uitbouw van de herstelacademie.
 • Je zorgt mee voor de uitbouw van familieparticipatie i.s.m. betrokken organisaties.
 • Je staat in voor het verzamelen van gegevens i.f.v. vragen van de overheid, alsook voor de opvolging en evaluatie van het strategisch plan en voor participatie in wetenschappelijk onderzoek.
 • Je organiseert netwerkactiviteiten (Forum, opleiding, informatiesessies, enz.).
 • Je ondersteunt de interne en externe communicatie van het netwerk GGZ Kempen (website, nieuwsbrief, mailing, folders, flyers, …) in nauwe samenwerking met de dienst communicatie van het OPZ Geel.
Tijdsregeling:voltijds
Vereist:
 • Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma in een Menswetenschappelijke richting.
 • Je bent bekend met diverse beleidsthema’s in de Geestelijke Gezondheidszorg.
 • Je hebt zin voor planning en organisatie.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en kan vlot contacten leggen.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team resultaatgericht werken.
 • Je hebt een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief.
 • Je bent vertrouwd met methodes van projectmanagement.
 • Je beschikt over een analytisch en synthetisch denkvermogen en werkt resultaatgericht.
 • Je legt de focus op samenwerken.

Aanbod:

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in salarisschaal A111 (masterniveau) of B151 (bachelorniveau) waarbij relevante ervaring wordt gehonoreerd, aantrekkelijke en gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden, vormings- en opleidingskansen, een aantrekkelijke vakantieregeling (35 dagen vakantie per jaar), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.

Plaats:Opz Geel
Contactpersoon: Iris Croonenborghs

Sollicitatieprocedure:

Je sollicitatiebrief met cv en vermelding van de functie stuur je naar, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel t.a.v.  Iris Croonenborghs of via e-mail naar sollicitaties@opzgeel.be.

 

Uiterste sollicitatiedatum: 19-03-2018
Bijkomende informatie:

De selectieprocedure bestaat uit een:

 • cv-screening (eliminerend). 
 • een selectiegesprek waarin wordt gepeild naar motivatie, vakkennis en competenties (eliminerend). 
 • psychotechnische proeven/assessment (adviserend). 
 • deliberatie van het selectiegesprek en de psychotechnische proeven/assessment (eliminerend). 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd (geldigheidsduur van 1 jaar).


vacature stafmedewerker Netwerk GGZ Kempen 100%.pdf


<<  vorige    powered by Curiousgroup