Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Vacature case-managers/mobiele medewerkers- Vlaams-Brabant
Omschrijving:

YUNECO zoekt medewerkers voor het netwerk Geestelijke Gezondheid kinderen en jongeren VlaamsBrabant voor het programma aanklampende en langdurige zorg. Zij kunnen enerzijds instaan voor de organisatie van cliëntoverleg en wraparound netwerken rond jongeren met psychische en psychiatrische problemen met een complexe problematiek. Ze brengen hulpverleners en mensen uit de context van de jongere samen om gepaste oplossingen te zoeken. In de langdurige trajecten zorgen ze voor een gemeenschappelijk gedragen trajectopvolging. Tevens kunnen ze mobiel klinisch werk verrichten.  Ze kunnen zich verplaatsen naar de leefcontext van jongeren die voor de reguliere zorg moeilijk bereikbaar zijn. Ze zullen hun uitvalsbasis hebben in West- of Oost-Vlaams-Brabant. Ze zullen functioneren in een multidisciplinair team onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk. Ze zullen intensief samenwerken in het netwerk met alle partners in de jeugdzorg binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

Functieprofiel:

 • Je hebt een basisdiploma als master in de psychologie of pedagogie, of een bachelor diploma in de psychiatrische verpleegkundige of orthopedagogie of een equivalent daarvan.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en/of de jeugdhulp.
 • Je beschikt over een eigen wagen.
 • Je wenst te werken in het werkingsgebied Vlaams-Brabant.

Competenties:

 • Je hebt een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, maar ook graag  in overleg gaat en samenwerkt met anderen.
 • Je hebt sterke organisatorische kwaliteiten en bent beslagen in vergadertechnieken.
 • Je kan actief en empathisch luisteren en blijft rustig in moeilijke situatie.
 • Je bent flexibel ten aanzien van een wisselende werkbelasting.
 • Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners.

Aanbod:

 • Het casemanagement en de mobiele functie vormen uiterst belangrijke schakels in de continuïteit van zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren. Als case-manager voeg je in bij de andere activiteiten van het netwerk YUNECO, zoals beschreven in de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren en de zorgprogramma’s in de provincie Vlaams-Brabant (zie www.yuneco.be en www.psy0-18.be).
 • Voltijdse/deeltijdse tewerkstelling (beide zijn bespreekbaar).
Plaats:Vlaams-Brabant
Contactpersoon: Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten

Sollicitatieprocedure:

Voor verdere inlichtingen en inzenden van uw kandidatuur en CV kan je contact nemen met Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren.

Uiterste sollicitatiedatum: 15-03-2018
Bijkomende informatie:

Vacature CARE en casemanager YUNECO.pdfpowered by Curiousgroup