Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Woonbegeleider Alertteam - Antwerpen
Omschrijving:

ADIC, het Antwerps Drug Interventiecentrum, werkt samen met het CAW-Antwerpen, De Vliering en ONDO-MOBILANT in het project ALERT. Dit project heeft als bedoeling woonbegeleiding te bieden aan huurders met complexe dossiers waarbij er dikwijls sprake is van een verslavingsproblematiek. Men zoekt een halftijdse woonbegeleider voor dit project.

 

Je opdracht:

 • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van huurders met een complexe problematiek, met als specifieke opdracht individuele, aanklampende woonbegeleiding
 • Je werkt samen met andere diensten in functie van gedeelde hulpverlening op maat
 • Je neemt actief deel aan intern en extern overleg
 • Je signaleert waargenomen tekorten van voorzieningen, instituties en de maatschappij aan het beleid

 

Kernopdracht: 

 • Je werkt vanuit ADIC in een sectoroverstijgend team van sociaal werkers en bent mee verantwoordelijk voor de begeleiding van huurders met een complexe problematiek. Het accent van jouw begeleidingen ligt op de verslavingsproblematiek. De aanmelding van dit cliënteel kan vanuit zeer diverse hoeken gebeuren. De focus van het Alert-team ligt op aanklampende woonbegeleiding bij cliënten waar een intensief traject aangewezen is
 • Je biedt hulp- en dienstverlening aan deze cliënten en zet in op het verhogen van hun zelfredzaamheid. Je vertrekt hiervoor vanuit de kracht van mensen en zet in op netwerkversterking. Plaats van de functie binnen de organisatie Je werkt onder leiding van de Alert-teamcoördinator. Je werkt nauw samen met collega-hulpverleners, zowel intern als extern en met ADIC. Verantwoordelijkheden
 • Je biedt woonbegeleiding aan huurders met een complexe problematiek op een individuele, aanklampende manier: ? uitbouwen van een vertrouwensrelatie met zorgmijdende cliënten zodat je kan werken aan haalbare woon- en begeleidingsdoelen ? versterken van de cliënt en diens netwerk ? samenwerken met andere diensten in functie van gedeelde hulpverlening op maat ? in kaart brengen van het verloop van de hulpverlening via de zelfstandigheidsmatrix (ZRM)
 • Je neemt actief deel aan intern en extern overleg
 • Je signaleert aan het beleid waargenomen tekorten van voorzieningen, instituties en de maatschappij

 

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

Kennis:

 • Je hebt kennis van de specifieke doelgroep en de theoretische kaders én methodieken m.b.t. dak- en thuisloosheid, aanklampende woonbegeleiding, bemoeizorg, ...)
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Antwerpen
 • Je hebt kennis van de doelstellingen van ADIC en CAW Antwerpen
 • Je hebt kennis van courante PC-toepassingen
 • Kennis van andere talen (Frans, Engels, Arabisch, Berbers ….) is een meerwaarde Vaardigheden
 • Je bent empathisch
 • Je kunt een professionele vertrouwensrelatie aangaan met cliënten (juiste afstand-nabijheid)
 • Je bent vaardig in het voeren van (moeilijke) hulpverleningsgesprekken
 • Je kunt conflicten hanteren, je hebt bemiddelingsvaardigheden, je kunt overleg organiseren tussen meerdere partijen
 • Je bent een netwerker en kunt verbindend werken
 • Je kunt je eigen mogelijkheden en beperkingen inschatten en hanteren
 • Je kunt de visie van de organisatie omzetten in concrete acties
 • Je kunt planmatig en methodisch werken. Je bent een organisatietalent dat prioriteiten kan stellen
 • Je kunt omgaan met verschillen
 • Je bent communicatief zowel schriftelijk (dossier bijhouden, registratie voeren) als mondeling
 • Je bent flexibel in het omgaan met je werktijd in functie van de noden van de doelgroep Houding
 • Je stelt de cliënt centraal en je gelooft in de kracht van mensen
 • Je bent een teamspeler (open communicatie, loyaal aan teambeslissingen, betrouwbaar)
 • Je steekt je handen uit de mouwen
 • Je vindt diversiteit een meerwaarde
 • Je kunt je persoonlijke overtuigingen verbinden met de missie van ADIC en het CAW en draagt op die manier bij aan het realiseren en het uitdragen van onze visie
 • Je bent bereid tot persoonlijke reflectie en durft jezelf in vraag te stellen (lerende houding)
 • Je streeft naar kwaliteit en duurzaamheid

Men verwacht: 

 • Je hebt een bachelor in een sociale richting of beschikt over gelijkwaardige ervaring
 • Je hebt kennis van of affiniteit met dak- en thuisloosheid en woonondersteuning
 • Je beschikt over visie, praktische en organisatorische vaardigheden om een huishouden te runnen en kan deze vaardigheden op een subtiele maar doeltreffende manier aanleren aan anderen
 • Je kunt methodisch werken aan afgesproken doelstellingen
 • Je kunt goed schriftelijk en mondeling communiceren
 • Je hebt een goede kennis van de Antwerpse sociale kaart
 • Kennis van Arabisch en/of Berbers is een pluspunt

Aanbod:

 • Een afwisselende en uitdagende halftijdse functie in een contract onbepaalde duur (de financiering is verzekerd tem 31/12/2020, na positieve evaluatie 2 x verlenging mogelijk met telkens 3 jaar) 
 • Loon volgens barema van het Paritair Comité 330
Plaats:2000 Antwerpen
Contactpersoon: Corrie Rijsbosch
corrie.rijsbosch@adicvzw.be

Sollicitatieprocedure:

Solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV per e-mail naar corrie.rijsbosch@adicvzw.be.

 

Mannelijke kandidaten worden aangemoedigd te solliciteren.

Uiterste sollicitatiedatum: 20-02-2018
Bijkomende informatie:

Belangstelling? Neem ook een kijkje op hun websites: www.adicvzw.be en www.cawantwerpen.be.

Website:www.adicvzw.be


<<  vorige    powered by Curiousgroup