Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Beleidspsychiater (M/V) - BW De Vliering
Omschrijving:

De beleidspsychiater is verantwoordelijk, in nauw overleg met de coördinator beschut wonen, voor de volgende wettelijke voorziene taken zoals:

 

 • het in- en exclusiebeleid: o.a. aanmeldingen, intakegesprekken, ontwikkelen van een gemeenschappelijk aanmeldingspunt voor het netwerk SaRA, enz.
 • de contacten met de behandelende geneesheren van de BW-cliënten in het kader van zorgoverleg
 • de contacten met familie
 • het ontwerp, de implementatie en de borging van de crisisinterventiescenario’s en het crisisplan
 • begeleiding van het borgingsproces van de SRH-methodiek met als doel een modeltrouwe toepassing
 • huisbezoeken in de woningen van beschut wonen
 • supervisie van de casuïstiek
 • supervisie van de MPG-registratie
 • supervisie van het cliëntendossier en schriftelijke opvolging
 • vorming omtrent rehabilitatiemethodieken en psychiatrische behandelingsaspecten (psychofarmaca, DSM5, diagnostiek, …)
 • participatie aan de teamvergadering met invulling van de 5 standaard issues
 • participatie aan organisatiedagen, bijscholingen, studiedagen en dergelijke
 • ad-hoc advies betreffende cliënten van het arbeidszorgcentrum en het ontmoetingscentrum

Deze taken zijn niet bedoeld als zijnde limitatief. De coördinerend psychiater heeft geen behandelingsfunctie.

 

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

Bij voorkeur kennis hebben van de SRH-methodiek.


Samen met de coördinator beschut wonen op een inspirerende en ondersteunende wijze leiding kunnen geven in een context van belangrijke veranderingsprocessen (art. 107). Op een actieve wijze ontwikkelt hij mee de zorg strategische doelstellingen en zorgt mee voor de operationalisering.
 


Aanbod:

 • Contract sui generis met de VZW De Vliering
 • 4 uur per week
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk
 • Vergoeding volgens de wettelijke voorschriften
   
Plaats:Boechout
Contactpersoon: Jo Verstraeten
johan.verstraeten@fracarita.org
T: 0474/04.65.93

Sollicitatieprocedure:

Via e-mail met C.V. t.a.v. Jo Verstraeten, algemeen coördinator.

Sollicitatiegesprekken worden voorzien.

 

Bijkomende informatie:

Zie ook: http://www.devliering.be/.

 


Vacature coördinerend psychiater BW vs 2.pdfpowered by Curiousgroup