Mobiel Team Emergo

Het mobiel team Emergo begeleidt en behandelt cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische problemen in de thuissituatie. Cliënten hebben de leeftijd van 16 tot 65 jaar en zijn woonachtig in de werkingsregio (zie kaart). 

 

Het mobiel team Emergo heeft als doelstelling cliënten en hun omgeving de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.  Ons multidisciplinair team biedt ondersteuning op verschillende levensdomeinen (wonen, werken en vrije tijd). 
Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor een ‘herstelgerichte’ visie. De samenwerking met de andere partners uit het zorgnetwerk van de cliënt staat hierbij centraal. Ook ondersteuning (coaching en vorming)  van het netwerk bij de cliënten behoort tot de taak van het mobiel team Emergo. 
 
CONTACTGEGEVENS
Rooienberg 2 2570 Duffel
Algemeen nummer: 015 26 11 63

 

Coördinator: Roel Storms

Psycholoog: Ericia De Meyer

Beleidspsychiater: Dr. Pirsoul

Directeur: Sylvie De Vuysere

 
AANMELDEN
Tel: 0471 73 42 00
 

 Documentenpowered by Curiousgroup