Netwerkplatform functie 2

Netwerkplatform functie 2 werd opgericht in september '15 door het samenvoegen van  netwerkplatforms 2a 'mobiel outreachend team gericht op acute psychiatrische problemen' en 2b 'mobiel outreachend team gericht op langdurende psychiatrische problemen.'

U kan de informatie over netwerkplatforms 2a en 2b vinden op het einde van deze pagina.

 

Netwerkplatform functie 2 heeft als doelstelling:

 • via overleg meer afstemming en samenwerking realiseren tussen alle outreachende behandel- en begeleidingsteams die actief zijn in het werkingsgebied van SaRA en een specifiek aanbod hebben voor personen met een psychische kwetsbaarheid.

 

De samenstelling van netwerkplatform functie 2 kan u hier downloaden.

Dr. Jan Van Hecke (PZ Stuivenberg) en Nicole Van Houtven (Vzw De Link) zijn de voorzitters.

 

De verslagen van de voorbije vergaderingen van netwerkplatform functie 2 kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

 

Momenteel zijn er vijf themagroepen opgestart vanuit netwerkplatform functie 2:

 

 

Themagroep ‘uitrol en verdieping functie 2’


De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

 

De opdracht van deze themagroep is om inhoudelijke voorzetten te formuleren op basis van volgende vraag - hoe kan functie 2 zinvol ingevuld worden in het SaRA-werkingsgebied o.b.v. de ervaringen die het netwerk de voorbije jaren heeft opgedaan?

 

Volgende deelvragen zijn daarbij richtinggevend:

 • Welke soorten teams zijn nodig in het SaRA-werkingsgebied?
 • Wat met de behandelfunctie in die soorten teams?
 • Verhouding van die teams t.a.v. elkaar?
 • Verhouding met en afstemming tussen enerzijds functie 2 en anderzijds functies 1 en 4?  

 De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.
 

 

Themagroep 'uitrol en verdieping functie 2' - 26 september '16

 

Themagroep 'uitrol en verdieping functie 2' - 12 september '16

  

Themagroep 'uitrol en verdieping functie 2' - 2 mei '16

 

Themagroep 'uitrol en verdieping functie 2' - 11 april '16

 

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA - SHM’


De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.


Deze themagroep is functieoverstijgend aangezien het een gemeenschappelijk thema betreft van netwerkplatform functie 2b en netwerkplatform functie 5.


Wijzigingen in het Vlaams Kaderbesluit Sociale Huur maken dat de procedure voor versnelde doorstroom naar sociale huisvesting (binnen sociaal stelsel) vanaf 1 januari ’14 ook kan gebruikt worden voor personen met een GGZ problematiek. 
Concreet betekent dit dat netwerkpartners GGZ van SaRA jaarlijks een aantal plaatsen toegewezen krijgen om cliënten versneld toe te wijzen naar sociale huisvesting binnen sociaal stelsel, mits een begeleidingsovereenkomst van ongeveer 18 tot 24 maanden.
Om dit te verwezenlijken worden pragmatische afspraken gemaakt tussen de verschillende actoren die betrokken zijn. De themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA-SHM’ zal deze samenwerkingsafspraken opvolgen en indien nodig bijsturen. 

In wat volgt kan u de verschillende onderdelen van het samenwerkingsmodel downloaden door op de desbetreffende link te klikken.

De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op de desbetreffende link te klikken.

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 18 januari '18

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 19 januari '17

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 21 januari '16

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 8 oktober '15

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 10 september '15

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 25 juni '15

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 19 maart '15

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 8 januari '15

 
Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 11 september '14

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 15 mei '14

 

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 24 maart '14

 

 

Themagroep 'Samenwerking Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) en GGZ Netwerk SaRA'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

 

Deze themagroep is functieoverstijgend aangezien het een gemeenschappelijk thema betreft van netwerkplatform functie 2b en netwerkplatform functie 4. Concreet wil dit zeggen dat vertegenwoordigers van PZ'en Stuivenberg, Sint-Amedeus, Broeders Alexianen en Bethaniënhuis deelnemen aan deze bijeenkomsten.

 

In de loop van 2013 zullen 2 mobiele, outreachende 2b-teams cliënten begeleiden in de thuissituatie. Voor veel cliënten van de GGZ is het echter moeilijk om na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis een betaalbare woonst op de reguliere woningmarkt te vinden. Dit is echter onontbeerlijk binnen de context van gemeenschapsgerichte zorg.

Binnen deze themagroep worden de mogelijkheden onderzocht op welke wijze een nauwe samenwerking tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en het GGZ netwerk SaRA hier aan tegemoet kan gekomen worden. Concreet gaat het hier om het onderzoeken van mogelijkheden tot huren buiten het sociaal stelsel voor GGZ-cliënten, mits begeleiding en opvolging door een mobiel 2b-team.

 

De verslagen van deze themagroep kan u dowloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

# Themagroep 'samenwerking SHM en GGZ netwerk SaRA' - 16 december '14

 

# Themagroep 'samenwerking SHM en GGZ netwerk SaRA' - 17 september '13

 

# Themagroep 'samenwerking SHM en GGZ netwerk SaRA' - 14 mei '13

 

          # Themagroep 'samenwerking SHM en GGZ netwerk SaRA' - 22 januari '13
 

# Themagroep 'samenwerking SHM en GGZ netwerk SaRA' - 27 november '12

 

# Themagroep 'samenwerking SHM en GGZ netwerk SaRA' - 25 september '12

 

 

Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

 • Samenstelling van pool aan vormingsdeskundigen.
 • Organisatie van coaching, vorming en supervisie aan hulpverleners van de eerstelijnspartners in het omgaan met mensen met een psychiatrische problematiek.
 • Stage-mogelijkheden voor medewerkers eerstelijn in kader van vorming referent teamlid GGZ.
 • De 1elijnpartners verduidelijken bij wie zij wanneer terecht kunnen voor een telefonisch advies of een advies bij een MDO (Multi Disciplinair Overleg) met betrekking tot aanpak/omgang met cliënten met psychiatrische problemen

De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.
 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 10 november '15

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 3 maart '15

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 2 september '14

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 14 januari '14

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 5 november '13

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 3 september '13

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 5 maart '13

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 8 januari '13


# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 10 december '12


# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 22 november '12

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 23 oktober '12

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 6 september '12

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 7 juni '12

 

 

Themagroep 'geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

Deze themagroep is functieoverstijgend aangezien het thema geschakelde zorg een gemeenschappelijke aangelegenheid is van netwerkplatform functie 1, 2A, 2B en 4. Concreet wil dit zeggen dat vertegenwoordigers van deze functies deelnemen aan deze bijeenkomsten.

In dit kader worden binnen de themagroep geschakelde zorg volgende vraagstukken geexploreerd :

 • Wat verstaan we onder geschakelde zorg?
 • Wat is er nodig om geschakelde zorg te realiseren?
 • Welke diensten zijn er (mogelijks) actief in het bieden van zorg aan mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek?
 • Wat houdt dit in voor de verschillende professies (huisarts, psychiater,...)?
 • Wat houdt dit in voor de verschillende organisaties?
 • Hoe is geschakelde zorg mogelijk binnen de huidige middelenverdeling, ambulant, outreach, residentieel,...?
 • Wat dienen we eventueel te signaleren aan de overheden?

  De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 4 maart '15

 

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 10 december '14

 

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 10 september '14

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 12 februari '14

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 17 december '13

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 22 oktober '13

 

 

Informatie m.b.t. de activiteiten van de eerdere netwerkplatforms functie 2a en 2b:

 

2a-team: mobiel outreachend team gericht op acute psychiatrische problemen

 

De verslagen van de vergaderingen van netwerkplatform functie 2a kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

2b-team: mobiel outreachend team gericht op de begeleiding van mensen die landurig zorgafhankelijk zijn op basis van hun complexe en langdurende psychiatrische problematiek

 

De verslagen van de voorbije vergaderingen van netwerkplatform functie 2b kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.powered by Curiousgroup