Versnelde doorstroom naar sociale huisvesting

Wijzigingen in het Vlaams Kaderbesluit Sociale Huur maken dat de procedure voor versnelde doorstroom naar sociale huisvesting (binnen sociaal stelsel) vanaf 1 januari ’14 ook kan gebruikt worden voor personen met een GGZ problematiek.
Concreet betekent dit dat netwerkpartners GGZ van SaRA jaarlijks een aantal plaatsen toegewezen krijgen om cliënten versneld toe te wijzen naar sociale huisvesting binnen sociaal stelsel, mits een begeleidingsovereenkomst van ongeveer 18 tot 24 maanden.
Om dit te verwezenlijken worden pragmatische afspraken gemaakt tussen de verschillende actoren die betrokken zijn.

In wat volgt kan u de verschillende onderdelen van het samenwerkingsmodel downloaden door op de desbetreffende link te klikken.powered by Curiousgroup