F3 : Ambulant psychosociaal revalidatiecentrum

RC ‘de keerkring’ is een nieuw en gezamenlijk initiatief van SaRA en vzw Emmaüs en heeft tot doel in te staan voor de functionele revalidatie, professionele en sociale (re-)integratie. Doelgroep zijn (jong)volwassenen (vanaf 16 jaar) met een psychiatrische problematiek, die enerzijds door de ernst van de problematiek geen of onvoldoende aansluiting vinden met het bestaande reguliere aanbod en anderzijds perspectief hebben op re-integratie in de samenleving door het volgen van een intensief, multidisciplinair revalidatieprogramma. (Cliënten kunnen niet in de keerkring terecht, indien ze in crisis zijn en direct hulp nodig hebben, indien een verslaving op de voorgrond staat of indien ze een mentale beperking hebben.)


Het aanbod zal differentiëren en aanvullend zijn t.o.v. het bestaand aanbod en bestaan uit een geïntegreerd intensief en (aan)gepast revalidatieprogramma, waarbij ontwikkeling mogelijk is op vlak van vaardigheden en op vlak van identiteit.


Het revalidatieprogramma duurt maximum 1 jaar en ondersteunt revalidanten om op het domein van de beroepsactiviteiten en op het domein van de persoonlijke autonomie en van de woonsituatie duurzame resultaten te bereiken. Er wordt uitgegaan van herstelgericht en participatief werken.
 

Meer info: www.rc-de-keerkring.be


Aanmelden kan via de.keerkring@emmaus.be of via 03 448 16 70.

 

RC de keerkring heeft intussen zijn totale caseload bereikt. Het revalidatiecentrum is momenteel aan de slag met 27 revalidanten en heeft nog +/- 20 intakes te verwerken. Als gevolg hiervan is RC de keerkring voorlopig genoodzaakt een tijdelijke aanmeldingsstop af te kondigen.powered by Curiousgroup