Schakelteam Internering

Schakelteam Internering
Het schakelteam internering Antwerpen en Limburg vormt een “schakel” om op casusniveau een vlottere doorstroom van geïnterneerden te kunnen bewerkstelligen. Enerzijds gebeurt dit vanuit de gevangenissen naar het externe zorgcircuit toe. Anderzijds wil het team ook buiten de gevangenismuren de doorstroom en gepaste zorgomkadering blijven verzekeren.

 

Aanbod
Tussenkomst van het schakelteam kan gevraagd worden wanneer het voor PSD, justitieassistenten of externe zorginstanties niet mogelijk blijkt om het zorgtraject in het kader van de resocialisatie van betrokkene uit te werken (moeilijke dossiers). In deze gevallen zal het schakelteam op casusniveau stappen ondernemen om dit zorgtraject te deblokkeren.

Maar ook in een eerder stadium, bijvoorbeeld wanneer een voorziening een opnamevraag krijgt, kan het schakelteam gecontacteerd worden. Dan kan er samen bekeken worden wat de  mogelijkheden of moeilijkheden zijn naar aanleiding van een eventuele opname.


Er kan gewerkt worden op een dubbel spoor:

  • Het schakelteam geeft in samenwerking met justitie en zorgactoren het reclasseringsplan van opgesloten geïnterneerden concreet vorm. Dit is algemeen en kan zowel betrekking hebben op de psychiatrische zorg, de sociale, administratieve, psychiatrische aspecten, de huisvesting, de opleiding,… als op een aangepaste tewerkstelling of een aangepast werk.
  • Hulp en ondersteuning bieden in externe zorginstanties om op die manier ook daar kansen te bieden voor geïnterneerden. Dit kan betekenen een vervolgtraject faciliteren na een residentiële behandeling (medium security, regulier psychiatrisch ziekenhuis,…) of het helpen uitbouwen van een ambulant reclasseringsplan op verschillende levensdomeinen. Er kan zo een zorgtraject uitgebouwd worden waarin reeds vooraf tijdens een zorgtafel duidelijk overeen wordt gekomen wat de volgende stap in de behandeling zal zijn, maar waar ook reeds crisis voorzien wordt indien dit nodig is. De mogelijkheid bestaat om het werken in netwerken te ondersteunen teneinde heropname in de psychiatrische afdeling of de gevangenis te voorkomen.

Doelgroep
Geïnterneerden waarbij een CBM-beslissing 'vrij op proef' aanwezig is (de geïnterneerde mag dus uit de gevangenis of bevindt zich reeds buiten de gevangenis) en waarbij de pogingen om via traditionele wegen een zorgtraject uit te bouwen mislukken.

 

Aanmelding
Aanmeldingen kunnen enkel gebeuren via het aanmeldingsformulier op de website van het schakelteam (www.schakelteam.be), en dit door de PSD, het justitiehuis en de externe zorgvoorzieningen. De aanmelding wordt doorgestuurd naar de netwerkcoördinatoren internering die zullen bekijken óf en welk schakelteam de hulpvraag zal opnemen. De aanmelder wordt van de beslissing op de hoogte gebracht.

 

De contactpersoon van het schakelteam voor SaRA is Jolien Debehets (jolien.debehets@schakelteam.be - 0494 57 46 53).


Voor meer informatie omtrent de schakelteams en netwerkcoördinatoren kan u terecht op de website www.schakelteam.be.powered by Curiousgroup