Familieparticipatie

Gezinnen moeten inspraak en participatie krijgen, op alle niveaus, die nodig zijn om de informele zorg in deze veeleisende samenleving waar te maken. Het Familieplatform heeft daarom als opdracht om, steunend op de draagkracht van haar ledenorganisaties, de belangen van deze gezinnen te behartigen.
Zo bouwt het Familieplatform  o.a. aan een participatiecentrum die de organisatie, coördinatie, opleiding en vorming, coaching van gezinsleden die participeren aan overlegorganen voor zijn rekening neemt. Voorbeelden van participatie zijn het deelnemen van gezinsleden aan de zorgvernieuwingsprojecten 107, maar ook aan gemeentelijke en provinciale gezondheidsraden vb. aan participatie- en overlegstructuren binnen domeinen als welzijn, gezondheid, arbeid, onderwijs, ...
Versterking van de participatie van gezinsleden en mantelzorgers in het zorgproces van hun gezinslid is vooral de opdracht van de ledenorganisaties. Het participatiecentrum van het Familieplatform ondersteunt en versterkt de werking van haar leden.
Meer info op de website van het Familieplatform en Similes, Familievereniging Geestelijke Gezondheid.

 

 

Interessante links uit Nederland:powered by Curiousgroup