Werkgroep functie 4

Deze werkgroep werkt rond functie 4 van het model dat de overheid vooropstelt bij de hervormingen i.k.v. "art.107".
Binnen dit model staat functie 4 voor "intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is".

 

Voor meer info kan u terecht bij Katrien Hendrickx.

 

De volgende vergadering gaat door op:

 Documentenpowered by Curiousgroup