liaisonpsychiatrie

In het regionaal netwerk werd het profiel van de liaisonpsychiatrie geschetst, geïnspireerd door de teksten van de NRZV – werkgroep psychiatrie "advies met betrekking tot liaisonpsychiatrie".


Van hieruit werden krachtlijnen ontwikkeld op het vlak van behoeftemeting, detectie van lacunes in de huidige liaisonhulpverlening, en voorstellen om deze in te vullen vanuit en gefaciliteerd door het regionaal netwerk.

 

Meer informatie kan u terugvinden in het bijgevoegde bestand.



Documenten



powered by Curiousgroup