ouderen

In de geestelijke gezondheidszorg is ontwikkeling van een specifiek zorgaanbod voor ouderen nog een vrij recent aandachtpunt.


Het is een opdracht voor GGALIMERO om ook binnen de eigen regio te kijken naar de behoefte van ouderen aan geestelijke gezondheidszorg en om te overleggen over samenwerkingsmogelijkheden en verdere uitbouw van het zorgaanbod.


Het is immers duidelijk dat met de vergrijzing ook de zorgvraag zal toenemen.


Binnen het werkingsgebied van GGALIMERO werden middels werkbezoeken alle GGZ – voorzieningen bevraagd inzake hun zorgaanbod geestelijke gezondheidszorg voor ouderen (vanaf 60 jaar). Dit is een eerste stap naar meer gerichte bespreking over taakverdeling en samenwerking.

 

Meer informatie kan u terugvinden in het bijgevoegde bestand.Documentenpowered by Curiousgroup