zelfmoordpreventie

Het project zelfmoordpreventie van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bestaat intussen ruim 10 jaar.


In het verleden zijn we voornamelijk actief geweest rond deskundigheidsbevordering binnen het CGG, protocolontwikkeling rond behandeling en instroom van suïcidale patiënten, vorming aan andere hulpverleners, netwerkontwikkeling t.v.v. de suïcidale patiënt en de uitbouw van een nabestaandenwerking voor de nabestaanden na zelfdoding.


Naar aanleiding van het Vlaams actieplan rond zelfmoord en depressie wordt er verder gewerkt aan zelfmoordpreventie samen met de LOGO’s en het Overlegplatform onder de naam OSPA (Overleg Suïcidepreventie Provincie Antwerpen).


Meer informatie vindt u op www.vlaspantwerpen.bepowered by Curiousgroup