werkgroep vluchtelingenwerk

Gezien de nood aan overzicht en onderlinge afstemming van potentiële partners die hulp verlenen aan asielzoekers en met het oog op het vergroten van de affiniteit t.o.v. deze doelgroep, werd vanuit GGalimero een werkgroep opgericht rond geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen. De samenkomsten van de werkgroep richten zich op casuïstiek, knelpunten en het maken van samenwerkingsafspraken.

 

De verslagen van de werkgroep vindt u hieronder:

 

 

Mind-spring Vlaanderen is een psycho-educatief programma voor asielzoekers en vluchtelingen en omvat een reeks van zes groepsbijeenkomsten in de eigen taal in de opvangcentra,  begeleid door een ervaringsdeskundige. In de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg loopt dit project al. Momenteel zijn er gesprekken aan de gang met de opvangcentra voor de opstart in regio Antwerpen.
Meer informatie vindt u op de website van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe) of op de website van het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg.powered by Curiousgroup