Werkgroep Herstelondersteunende zorg

Herstel en herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ.

We bevinden ons inmiddels tussen de pioniersfase en de fase van implementatie in de praktijk.
Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan.
 
Hulpverleners voelen de behoefte om van elkaar te leren en samen na te denken over de verdere implementatie van de herstelvisie in hun eigen organisatie.
 
De OGGPA-werkgroep Ervaringsdeskundigheid herkent deze behoefte en neemt daarom het initiatief om een HOZ-werkgroep op te starten.
De werkgroep richt zich op hulpverleners die zich actief willen onderdompelen in de herstelvisie.
Deze werkgroep wil niet praten ‘over’, maar wil heel concreet en verdiepend met HOZ aan de slag gaan. De nadruk ligt op ‘doen’ en het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen vanuit verschillende zorgvormen (ambulant, residentieel en verslavingszorg). De werkgroep heeft de bedoeling om input te geven die een verschil kan maken op de werkvloer.
Er wordt ook gezorgd voor een goede afstemming en verbinding met de werkgroep van ervaringsdeskundigen.
 
Het is belangrijk dat leden zich 7 keer per jaar kunnen engageren en binnen hun voorziening een mandaat hebben om met HOZ aan de slag te gaan.
Om een dynamische uitwisseling mogelijk te maken is het aantal plaatsen beperkt.
 
Interesse? Neem contact op met Jana De Beul via 03 609 33 44 of jana.debeul@oggpa.bepowered by Curiousgroup