OP WEGG

Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheidszorg

Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan. 

 

De afgelopen jaren hebben in onze provincie ook verschillende lokale initiatieven rond ervaringsdeskundigheid concreet gestalte gekregen:
- Er zijn ED’s aan de slag in de mobiele teams van Antwerpen
- De HOP-werking in PC Bethanië in Zoersel
- De Adviesgroep Netwerk Kempen
-
De OGGPA-werkgroep zoekt naar verbinding tussen al deze initiatieven en neemt nu het initiatief om een intervisie voor ervaringsdeskundigen op te starten.
 
Doelstellingen:
  • Beleidsparticipatie: stem geven aan, spreekbuis zijn van cliënten binnen de GGZnetwerken en voorzieningen
  • Herstelgericht werken: ervaringskennis op zulke wijze hanteren en verdiepen dat het kan uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid. 
  • Dialoog en uitwisseling van ervaringen met andere betrokkenen, van elkaar leren, prikkelen en zo nieuwe initiatieven ontwikkelen (sneeuwbal-effect)
Wij zoeken mensen 
met een psychische kwetsbaarheid;
met GGZ-ervaring die een fundamentele impact heeft (gehad) op het leven;
die ideeën hebben op wat kan bijgedragen tot het herstelproces
die ervaringen van lotgenoten kennen;
die afstand kunnen nemen van hun persoonlijk verhaal
die gemotiveerd zijn om zich in te zetten in het kader van hun leerproces
die samen voorstellen kunnen formuleren vanuit een constructieve houding van samenwerking
 
Er wordt ook gezorgd voor een goede afstemming en verbinding met de werkgroep HOZ van hulpverleners.
 
Het is belangrijk dat leden zich maandelijks kunnen engageren. Om een dynamische uitwisseling mogelijk te maken is het aantal plaatsen beperkt.
 
Meer weten? Neem contact op met Jana De Beul: 03 609 33 44 of jana.debeul@oggpa.bepowered by Curiousgroup