Hoe het begon

De OGGPA-werkgroep Ervaringsdeskundigheid werd in 2010 opgericht met het oog op het ontwikkelen van een globaal structureel kader waarin alle aspecten rond ervaringsdeskundigheid grondig werden geëxploreerd.

Meer concreet werd in de werkgroep o.a. een antwoord gezocht op vragen in verband met de ervaringsdeskundige (al of niet noodzakelijk dat dit een cliënt in de ggz is óf was?), in verband met vorming (hoe, wat,...?), begeleiding en coaching van ervaringsdeskundigen (voor welke organisatie, hoe financieren,...) en vooral rond de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigheid.

 
Dit resulteerde in 2013 in het OGGPA rapport Ervaringsdeskundigheid. Dat u kan downloaden via deze link.
 
In het voorjaar 2014 heeft OGGPA, i.s.m. het Vlaams Patiëntenplatform, binnen de provincie een onderzoek laten uitvoeren m.b.t de opvattingen van de GGZ-actoren in kader van operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ.
 
Het doel van de studie was om te beluisteren hoe de ervaringsdeskundigen zelf en de professionals in diverse geledingen van de GGZ  in Antwerpen staan tegenover de voorstellen van de OGGPA-werkgroep en dus vast te stellen hoeveel draagvlak hiervoor is.
Deze studieronde probeert ook om een aantal antwoorden op operationele vraagstukken scherper te stellen, na te gaan voor welke taken en rollen ervaringsdeskundigen kunnen worden ingeschakeld en te peilen naar oplossingen m.b.t. de arbeidsrechtelijke inbedding.
Het creëren van ruimte voor ervaringsdeskundigheid vraagt immers van alle partijen een hele aanpassing in cultuur, praktijk en organisatie.
Daarom werd Adviesbureau shiftN ingeschakeld om antwoorden te zoeken op bovenstaande vragen.
 
Het volledige eindrapport van deze consultatieronde vindt u hier.
Een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen vindt u hier.
De presentatie van Kim Becher (ShiftN) op het OGGPA FORUM  van 28 april 2014 vindt u hier.
 
Sinds mei 2014 is er ook een extra stafmedewerker bij OGGPA in dienst getreden, die zal werken rond herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.
 
Haar naam is Jana De Beul, bereikbaar op maandag en dinsdag en vrijdagnamiddag op 03 60 933 44 of jana.debeul@oggpa.be 
 
 powered by Curiousgroup