Preventie-, vormings-, ondersteuningsaanbod

Beroepshalve kom je mogelijks in contact met risicopatiënten voor suïcide, met patiënten die mogelijk een risico lopen op een psychiatrische problematiek en/of met patiënten die op een risicovolle manier omgaan met legale en illegale middelen.

 

Meer nog, het kan zijn dat je als hulp- en/of zorgverlener wordt verwacht de zorg en ondersteuning van deze patiënten en hun omgeving op te nemen. Dergelijke problematieken kunnen echter veel vragen oproepen.

 

Vanuit het GGZ netwerk SaRA willen wij graag de aandacht vestigen op het preventie-, vormings- en ondersteuningsaanbod dat is uitgewerkt door onze netwerkpartners, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg Andante en VAGGA, het VDIP-team en de Mobiele Teams Antwerpen De Link en De Vliering (langdurige GGZ aan huis).

Op basis van hun expertise en terreinkennis kunnen hun medewerkers een vorming op de specifieke wensen van uw organisatie afstemmen.

 

Voor meer informatie en voor concrete afspraken kan u steeds contact opnemen met de in het overzicht vermelde contactpersonen.
Onderlinge afstemming inzake de meest geschikte netwerkpartner om een antwoord te bieden op vragen, behoort tot de mogelijkheden.

 

Klik op de link om het overzicht te downloaden: OVERZICHT preventie-, vormings- en ondersteuningsaanbod SaRA

 

 powered by Curiousgroup