Vlaams woningfonds

Lenen bij het Vlaams Woningfonds:

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

 

 • de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met de werken;
 • werken aan een woning of appartement.

 

Om een sociale lening via het Vlaams Woningfonds te kunnen krijgen moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 • voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 35.767 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 39.338 euro;
 • voor alle anderen: 53.645 euro, verhoogd met 3.572 euro per persoon ten laste.

Indien de woning, het appartement of de bouwgrond gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen:
 

 • voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 37.470 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 41.211 euro;
 • voor alle anderen:  56.198 euro, verhoogd met 3.742 euro per persoon ten laste.


Weetjes?

Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.

Een lening via het Vlaams Woningfonds is aan dezelfde tarieven als via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Men kan een vrijblijvende berekening van de rentevoet doen via deze link.
 

 

Huren bij het Vlaams Woningfonds:

 

Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen hoofdzakelijk geschikt voor 5 of meer personen, verspreid over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest. Met als doel de verkrotting te bestrijden worden sterk verwaarloosde en langdurig leegstaande panden aangekocht en gerenoveerd of vervangen. Daarbij wordt bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak met het oog op een duurzaam gebruik van ruimte en materiaal enerzijds en het tot stand brengen van een sociale mix anderzijds.

 

Om een woning te kunnen huren bij het Vlaams Woningfonds, moet het gezin voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 • Men is meerderjarig.
 • Men heeft geen woning/appartement of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
 • Men voldoet aan de taal- en eventueel inburgeringsbereidheid.
 • Men is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Het netto-belastbaar inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Dit is voor gezinnen momenteel 34 951 euro verhoogd met 1 954 euro per persoon ten laste.

Hieronder enkele voorbeelden:

 1. bij 3 personen ten laste: 40 813 euro
 2. bij 4 personen ten laste: 42 767 euro
 3. bij 5 personen ten laste: 44 721 euro

 

Weetjes?

Bij de toewijzing van een woning wordt met bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden, met de rationele bezetting van een woning, de plaats op de wachtlijst en een aantal voorrangsregels rekening gehouden.


Meer informatie m.b.t. het Vlaams Woningfonds kan men terugvinden via deze link.powered by Curiousgroup