Ondersteunings- mogelijkheden

De vermaatschappelijking van zorg is een van de belangrijkste pijlers die de partners van SaRA onderschrijven en ondersteunen. Dit vertaalt zich onder andere in het bieden van ondersteuning aan mensen met psychosociale problemen in de thuissituatie, zodat een opname in een residentiële setting niet noodzakelijk is.

 

Volgende vormen van ondersteuning zijn mogelijk om een betaalbare woonst te behouden of ondervangen:

 

Een OCMW kan ondersteunen om een aanvraag te doen voor een sociale woning. Sommige OCMW's beschikken tevens over een aantal crisiswoningen voor mensen in een noodsituatie.

Men kan tevens beroep doen op het OCMW voor een huurinterventie om uithuiszetting te voorkomen. U kan hier klikken voor meer informatie.

Verder is er vanuit het OCMW Antwerpen ook het woonproject 'Huis Sofia'. Jonge meisjes kunnen er terecht voor rust, ruimte en structuur om te studeren. Ze krijgen hierbij begeleiding. In het studentenhuis is er plaats voor tien meisjes tussen 18 en 25 jaar uit een kansarm milieu.

 

Bij het CAW kan men terecht voor kortdurende- en langdurende woonbegeleiding. Het kan zowel een preventief karakter hebben voor mensen die moeilijkheden ervaren in de thuissituatie of ondersteunend werken voor mensen die alleen willen gaan wonen.

U kan een lijst met contactgegevens en regio-indeling hier terugvinden.

Verder zijn er ook centra voor daklozen, vrouwen, mannen of gezinnen met kinderen voor crisis-, overbruggings- en (her)oriënteringsopvang.

 

De Mobiele Teams Antwerpen richten zich tot personen tussen 16 en 65 jaar met een psychische kwetsbaarheid die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen en woonachtig zijn in de zorgregio's Antwerpen of Mortsel. De duur en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Zo kan flexibel worden overgeschakeld van casemanagement naar meer intensieve opnamevervangende begeleiding en behandeling door het interdisciplinaire team.

PZT staat voor Psychiatrische Zorg aan Huis en is een samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg. PZT is een pilootproject in het kader van zorgvernieuwing en voegt psychiatrische expertise toe aan de ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie.

 

Mensen met psychische kwetsbaarheid kunnen indien aangewezen terecht in studio's of woningen van een initiatief beschut wonen. Daar krijgen ze begeleiding op maat op het gebied van een of meerdere levensdomeinen.

 

Een pscyhiatrisch verzorgingstehuis (PVT) vangt mensen op met een psychische kwetsbaarheid die niet meer voldoende zelfredzaam zijn om alleen te wonen. Er zijn verschillende vormen van studio's en woonmilieu's, gaande van een grote mate van zelfstandigheid tot een grote mate van ondersteuning.

 

 

Nuttige instrumenten/websites:

 

Budgetplanner

www.premiezoeker.be

www.rechtenverkenner.be

www.wonenvlaanderen.be

 

 powered by Curiousgroup