Privéwoning

Op welke voordelen/ subsidies heeft een cliënt die een privéwoning wil huren of kopen recht?

 

Indien men wil huren:

 

 

De tegemoetkoming in de huurprijs

 

Wat?

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

 

Voor wie?

Men kan de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen indien men verhuist (of net verhuisd is) naar een nieuwe huurwoning.

Er worden voorwaarden gekoppeld aan deze tegemoetkoming omtrent inkomen, eigendom(men), de verlaten woning en de nieuwe woning.

 

Hoe aanvragen?

Men kan het aanvraagformulier terugvinden op www.vlaanderen.be.

 

Weetjes?

Zeker interessant om te controleren of de cliënt recht heeft op deze tegemoetkoming indien de cliënt dakloos is/was.

De maximale huurprijs van de nieuwe woning mag niet meer bedragen dan 570€ per maand (hoger indien men iemand ten laste heeft).

 

 

Tussenkomst huurwaarborg

 

Wat?

In bepaalde gevallen kan het OCMW tegemoetkomen bij de betaling van de waarborg die de cliënt als huurder dient te betalen.
Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast etc. Hiervoor bestaan echter geen vaststaande criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

Men neemt dus best contact op met het OCMW in kwestie.

 

Voor wie?

Personen die geen huurwaarborg kunnen voorzien.

 

Hoe aanvragen?

Contacteer de sociale dienst van het OCMW van de gemeente waarin de cliënt gedomicilieerd is.

 

Weetjes?

Het gaat om een lening, dus het bedrag moet worden terugbetaald.

Informeer bij het OCMW in kwestie wat het maximale voorschot is dat kan worden gegeven.

 

 

Vermindering onroerende voorheffing

 

Wat?

Huurders met twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin, kunnen aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing.

 

Hoe aanvragen?

Men kan het meldingsformulier voor huurders aanvragen bij de Vlaamse belastingsdienst.

 

Weetjes?

Interessant om rekening mee te houden bij budgetplanning of om met een verhuurder samen te werken.

 

 

Vlaams huurgarantiefonds

 

Wat?

Een fonds dat actief werdt vanaf 1 januari 2014 dat instaat voor het betalen van huurachterstand in het geval dat een huurder niet kan voldoen aan zijn/ haar betalingen.

 

Voor wie?

  • Men moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken;
  • Het moet gaan over een nieuw huurcontract: het moment van aanvraag tot aansluiting  moet binnen de 2 maanden na de datum van ondertekening van de huurovereenkomst plaatsvinden;
  • Men dient per huurcontract eenmalig een aansluitingsvergoeding van 75,00 € te betalen;
  • De huurder heeft een huurachterstal opgebouwd van 3 maanden huur;
  • De verhuurder heeft een vordering ingesteld bij de vrederechter tot ontbinding en uithuiszetting;
  • De vrederechter heeft een aanzuiveringsregeling opgelegd van maximaal 12 maanden.
  • Als de huurder de verschuldigde huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk betaalt, wordt deze door het Fonds betaald met een maximum van 3 maanden huurprijs en 2.700,00 €.

Hoe aanvragen?

Via een elektronisch formulier dat u kan downloaden via deze link.

 

Weetjes?

Interessant opvangnet voor zowel huurder als verhuurder.

 

 

Indien men wil kopen:

 

 

Verzekering gewaarborgd wonen


Wat?

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als men tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan men na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

 

Voor wie?

Voor personen die de verzekering hebben afgesloten en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt worden (er zijn geen inkomensgrenzen). Er dient een minimum bedrag geleend te zijn van 50.000€. Op het moment van de aanvraag dient men arbeidsgeschikt te zijn en een beroepsactiviteit uit te oefenen. De twaalf maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet men ononderbroken gewerkt hebben (met uitzondering van een of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof).

 

Hoe aanvragen?

U kan de aanvraagformulieren terugvinden via deze link.

 

Weetjes?

De verzekering is gratis!

Belangrijk om aan te vragen voor iedere persoon die een woning koopt.

Kan tot na een jaar na het afsluiten van de lening worden aangevraagd.

 

 

Sociale lening

 

Wat?

Op dit ogenblik erkent de Vlaamse regering 40 kredietmaatschappijen die als uitsluitend doel het toekennen en beheren van sociale leningen voor het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning hebben.

 

Voor wie?

Dit is vooral interessant voor gezinnen die over weinig of geen startkapitaal beschikken. Dankzij deze waarborg kunnen zij bij een erkende kredietmaatschappij terecht zonder dat hun rentevoet verhoogd wordt.

 

Hoe aanvragen?

Voor meer informatie rond een sociale lening neemt men best contact op met een erkende kredietmaatschappij in de buurt.

 

Weetjes?

Meer informatie terug te vinden via deze link.

 powered by Curiousgroup