MultiDisciplinair Overleg (MDO)

Bij complexe thuiszorgsituaties (van fysieke en/of psychische aard en/of sociale of andere problematiek) kan een multidisciplinair overleg aangewezen zijn. Tijdens dit overleg komen betrokken professionele zorg- en hulpverleners met zo mogelijk mantelzorger(s), de patiënt/cliënt en vrijwilligers op een vooraf afgesproken locatie en datum samen om:

  • kennis te maken met de cliëntsituatie/hulpverlening
  • de zorg- en/of hulpverlening onderling af te stemmen
  • de thuiszorg te organiseren
  • de zorg- en/of hulpverlening op te volgen
Multidisciplinair overleg is maatwerk en gebeurt met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt/cliënt en diens omgeving. Er wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheden en grenzen van de professionele en niet-professionele zorg- en hulpverleners.
 
Een multidisciplinair overleg gebeurt altijd op vraag van een professionele zorg- of hulpverlener, een persoon/organisatie die bij de thuiszorgsituatie betrokken is, een mantelzorger, vrijwilliger of de patiënt/cliënt zelf.
 
Voor de organisatie kan beroep worden gedaan op een door het SEL erkende ‘organisator van het multidisciplinair overleg’ die een neutrale en metapositie (totaalperspectief) inneemt. De eigen inspanning van de aanvrager op organisatorisch vlak is dus minimaal. MDO's kunnen ook in een ziekenhuiscontext plaatsvinden als er sprake is van een naderend ontslag.
Meer informatie over de voorwaarden kan u terugvinden in dit document.
 
In wat volgt kan u een overzicht van de verschillende soorten MDO downloaden.
 
De contactgegevens van de MDO-organisatoren kan u tergvinden via volgende link: http://www.selamberes.be/multidisciplinair-overleg/.

Een aanvraagformulier kan u rechtstreeks bij hen aanvragen.

 

 powered by Curiousgroup