Netwerkcomité

Het Netwerkcomité is de motor van het netwerk SaRA, die de verschillende functies verbindt en volgende doelstellingen heeft :

  • het aangeven van het kader en de visie waarbinnen gewerkt kan worden,
  • het bewaken van het kader en de visie waarbinnen gewerkt kan worden,
  • rapportage van voortgang netwerkplatforms per functie,
  • impulsen geven aan de netwerkplatforms per functie
  • toelichting en bespreking omtrent wijzigingen van de zorgorganisatie en het zorgaanbod van de aanwezige actoren binnen de context van ketenzorg, en
  • opdrachten die vanuit de overheid worden aangegeven organiseren en/of delegeren.

 

Het Netwerkcomité komt maandelijks bijeen, telkens op de tweede donderdag van de maand.

  • Het Netwerkcomité SaRA is samengesteld als volgt: 2 voorzitters, 2 netwerkcoördinatoren, vertegenwoordigers per GGZ-partner, vertegenwoordigers SEL Amberes, vertegenwoordigers Similes/Familieplatform GGZ, vertegenwoordiger Uilenspiegel, vertegenwoordigers CAW ROSA+, vertegenwoordigers OCMW Antwerpen, vertegenwoordigers verslavingszorg, voorzitters van de netwerkplatforms per functie.

Er wordt gewerkt met een roterend duo-voorzitterschap voor 2 jaar. De voorzitters tellen niet mee als vertegenwoordiger van een voorziening zodat hij/zij ruimte heeft de vergadering voor te zitten.

 

Een overzicht van de leden van het Netwerkcomité SaRA kan u hier downloaden.

 

In wat volgt vindt u de verslagen van het Netwerkcomité.

  

 

De werkstructuur van SaRA zoals hoger omschreven werd aangepast vanaf augustus '13. Daarvoor bestond er eveneens een netwerkstuurgroep SaRA. Na een grondige evaluatie van de overlegstructuur werd ervoor geopteerd enkel het Netwerkcomité SaRA te behouden aangezien op dit forum de verbinding tussen de 5 functies totstandkomt. De leden van de initiële Netwerkstuurgroep en het initiële Netwerkcomité werden bijeengebracht om het huidige Netwerkcomité SaRA te vormen. In wat volgt vindt u de verslagen van de Netwerkstuurgroep en het Netwerkcomité t.e.m. juni '13.

  

Verslagen initiële Netwerkstuurgroep (t.e.m juni '13):

 

 

Verslagen initiële Netwerkcomité (t.e.m juni '13):

 

 powered by Curiousgroup