F2b: Psychiatrische zorg in de thuissituatie

PZT staat voor Psychiatrische Zorg aan Huis en is een samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg. PZT is een pilootproject in het kader van zorgvernieuwing en voegt psychiatrische expertise toe aan de ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie.

 

PZT is er :

 • voor hulpverleners geconfronteerd met psychische en/of psychiatrische problemen in een thuissituatie;
 • voor mantelzorgers die ondersteuning wensen in het omgaan met hun ziek familielid; en
 • voor volwassen cliënten (die ondersteuning nodig hebben in het omgaan met stress, symptomen, dagelijkse vaardigheden; die een beter functioneren wensen op vlak van vrije tijd, arbeid, huishoudelijke vaardigheden; die moeite hebben om op eigen initiatief naar de hulpverlening te gaan omwille van angst, vervoersproblemen; e.d. ...).

De vraag van de cliënt staat steeds centraal. In overleg met de cliënt, mantelzorgers, reguliere thuiszorg en PZT wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld afhankelijk van de noden. 

  

PZT ADAPT

PZT ADAPT heeft 2 gespecialiseerde teams :

 • ADAPT 2 spitst zich toe op de patiënten met een verslavingsproblematiek die na opname zelfstandig willen blijven wonen, ondanks een beperkte zelfredzaamheid.
 • ADAPT 3 is een psychiatrische thuisbegeleidingsdienst voor mensen met een psychotische problematiek. Men beperkt zich tot de grootstad Antwerpen. De begeleidingen bestaan uit een wekelijks bezoek van 1 uur en lopen maximaal 1 jaar. Gezien de korte tijdsspanne is het belangrijk dat er gewerkt wordt naar een concreet doel waarin de begeleiding een brugfunctie heeft. De begeleidingen gebeuren enkel op vrijwillige basis.

PZT ADAPT

Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen

 

t 03 217 77 57

 

coördinator: Katelijne Pierre


 

Het werkingsgebied van PZT ADAPT is zorgregio Antwerpen (met uitzondering van Zwijndrecht) (zie kaart).

 

  

PZT De Sprong

Het aanbod van PZT De Sprong is er voor alle volwassenen met een psychiatrische problematiek die in hun thuissituatie nood hebben aan begeleiding of aanvullende ondersteuning.

 

Aanbod :

 • Advies aan en ondersteuning van thuiszorghulpverleners in het omgaan met psychiatrische problemen;
 • Aanvullende zorg;
 • Zorgbemiddeling: inschakelen van diensten naargelang de noden van de cliënt en zijn onmiddellijke omgeving;
 • Zorgcoördinatie: ondersteuning en overleg met de verschillende hulpverleners van het netwerk;
 • Ondersteuning en begeleiding op maat van de cliënt in zijn onmiddellijke omgeving;
 • Vormingsinitiatieven naar professionele hulpverleners en mantelzorgers.

Aanmelding:

Indien u een aanvraag wenst te doen, kan u contact opnemen via Dorien Janssens op het telefoonnummer 0470 21 21 48.

Afhankelijk van de zorgvraag volgt een advies, een overleg of een intake met de cliënt en de betrokken mantelzorgers en hulpverleners.

Contactgegevens:

Zoerselsteenweg 69a
2980 Zoersel
t 0477 89 09 18
t 0477 89 09 23
t 0497 97 48 05
t 0498 90 48 52
Fax 03 385 45 07
E-mail: PZTZoersel@emmaus.be

 

Het werkingsgebied van PZT De Sprong zijn zorgregio's Schilde en Brasschaat (zie kaart).powered by Curiousgroup