ADVIES- EN WEGWIJZER ZORGAANBOD

Beroepshalve kom je mogelijks in contact met personen met psychische of psychiatrische  problemen of personen die op een risicovolle manier omgaan met legale en illegale middelen.

Meer nog, het kan zijn dat je als hulpverlener de zorg en ondersteuning van deze personen en hun omgeving opneemt. Dergelijke problematieken kunnen echter veel vragen oproepen, zowel bij jou als bij deze personen zelf.

Vanuit het GGZ netwerk SaRA willen wij graag de aandacht vestigen op het aanbod advies- en wegwijzerfunctie dat voor professionele hulp- en zorgverleners is uitgewerkt door onze netwerkpartners, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de mobiele teams voor langdurende geestelijke gezondheidszorg aan huis.
Op basis van hun expertise en terreinkennis geven hun medewerkers jou een advies met betrekking tot een doorverwijzing van cliënten met psychiatrische problemen.

 

 

1.    Elektronisch zorgaanbod op de website van SaRA

Het elektronisch zorgaanbod kan een houvast vormen voor het vinden van het juiste zorgtraject voor jouw cliënt. Het bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector waar je terecht kan met hulp- en zorgvragen van personen met psychische of psychiatrische problemen. Per zorgfunctie vind je een handige fiche met o.m. adresgegevens, contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere uitleg over de werking, de beoogde doelgroep.

 


2. Advies- en wegwijzerfunctie via een centraal oproepnummer of e-mailadres
Op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagvoormiddag kan je van 9u tot 12u30 met al jouw advies- en wegwijzervragen terecht op één centraal oproepnummer 0477 20 10 00.
Daarnaast kan je jouw vragen steeds mailen naar sara.wegwijzer@gmail.com. We engageren ons om binnen de 2 werkdagen een antwoord te geven op jouw vraag.

Klik hier om de folder te downloaden.

 

De advies- en wegwijzer volgt een flowchart (klik hier) om vragen te behandelen. Indien de zorg voor een cliënt die woonachtig is in het werkingsgebied van SaRA,  is (of dreigt) vast(te)(ge)lopen kan er doorverwezen worden naar het cliëntenoverleg SaRA.

 

 

3. Telefonische advies- en wegwijzerfunctie via CGG’s : www.andante.be en www.vagga.be
Voor advies- en verwijzingsvragen kan je ook nog steeds terecht bij CGG Andante en CGG VAGGA.
In wat volgt vind je een overzicht van de contactgegevens en de bereikbaarheid.

 

Aanbod CGG Andante                                                    Aanbod CGG Vagga

Volwassenenteam Berchem - 03 239 39 39                      Antwerpen Belgiëlei - 03 256 91 20
Volwassenenteam Deurne - 03 325 69 05                       
Hier kan je terecht voor vragen over
Volwassenenteam Merksem - 03 620 10 20                    
volwassenenzorg.
                                                                                        - op maandag, dinsdag en donderdag:  
Bij deze teams kan je alle werkdagen van 9u tot              van 8u30 tot 19.30

17u terecht met algemene vragen over                          -  op woensdag: van 8u30 tot 17u30

volwassenenzorg.                                                           -  op donderdag en vrijdag:             
                                                                                           van 8u30 tot 17u30      
In dringende situaties kan je doorverbonden

worden met een beschikbare hulpverlener.                    Antwerpen Boomgaardstraat - 03 285 95 65
                                                                                        Hier kan je terecht voor vragen over 
Indien jouw vraag niet onmiddellijk beantwoord             verslavings- en forensische zorg.

kan worden  zullen jouw contactgegevens                      - maandag, dinsdag en woensdag:

opgenomen worden en word je teruggebeld.                    van 8u30 tot 19u30
                                                                                         - donderdag en vrijdag
Voor aanmelding van cliënten worden specifieke               van 8u30 tot 19u30

momenten voorzien, deze kan je terugvinden op

de website van CGG Andante www.andante.be              St-Antonius-Zoersel - 03 380 38 30

                                                                                         Hier kan je van maandag tot vrijdag

                                                                                         van 8u30 tot 16u30 terecht voor algemene

                                                                                         vragen over volwassenenzorg.

 

                                                                                          Van de contactzoeker worden de

                                                                                          gegevens opegenomen en een

                                                                                          hulpverlener belt binnen de week terug

                                                                                          voor overleg en verwijzingsinformatie.                                                                                           In dringende situaties wordt                                                                                           doorverbonden met een beschikbare

                                                                                          hulpverlener.powered by Curiousgroup