F4: Doelgroepgerichte behandeleenheden

Deze zorgeenheden richten zich op één (maximum twee) welomschreven klinische doelgroep(en) en werken vanuit een uitgesproken behandelvisie, doorgaans gebaseerd op een interdisciplinair uitgewerkt psychotherapeutisch kader. Het is mogelijk in voltijdse of partiële hospitalisatie en vanuit een open of gesloten zorgmodus

 

Indien u hier klikt, krijgt u een overzicht van de betrokken zorgeenheden in een Excel lijst.powered by Curiousgroup