F4: Doelgroepgerichte opname-eenheden

Deze zorgeenheden hebben dezelfde functie als de algemene opname-eenheden, maar richten zich op een welomschreven, mogelijks categorale, klinische doelgroep.

 

Indien u hier klikt, krijgt u een overzicht van de betrokken zorgeenheden in een Excel lijst.powered by Curiousgroup