F2a: Mobiel crisisteam

Mobiel Crisis Team Antwerpen

 

Kortdurende geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid die in een acute crisissituatie verkeren en waarbij een intensief ambulant behandeltraject aan huis wenselijk is.

 

Het Mobiel Crisis Team Antwerpen (MCTA) richt zich tot personen tussen 16 en 65 jaar die woonachtig zijn in een district van Antwerpen met een van volgende postcodes 2000, 2018, 2020, 2050, 2060, 2100, 2140 en 2600.

 

Doelstellingen zijn:

 • Opnamevermijdend en -verkortend werken;
 • Het bieden van intensieve psychiatrische zorg en ondersteuning aan huis aan de cliënt en zijn directe omgeving;
 • Symptoomreductie en stabilisatie van de acute crisis;
 • Oriëntatie en toeleiding naar gepaste (vervolg)zorg in samenspraak met de cliënt en het ondersteunend netwerk.

 

De duur en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt en zal worden afgestemd naargelang de evolutie die de cliënt doormaakt. De maximale behandeltermijn bedraagt zes weken.

 

In- en exclusie criteria

 

Inclusie criteria voor aanmelding MCTA zijn:

 • Verwijzing door arts
 • Verblijfplaats van cliënt in een district van Antwerpen met een van volgende postcodes 2000, 2018, 2020, 2050, 2060, 2100, 2140 en 2600.
 • Leeftijd van cliënt tussen 16 jaar en 65 jaar
 • Vermoeden van een psychiatrische aandoening
 • Acute crisissituatie

Exclusie criteria voor MCTA zijn:

 • Somatische urgentie
 • Ernstige intoxicatie
 • Dreigend geweld of gevaar

 
Aanmelding


Aanmelden kan 7 dagen op 7 en 24 op 24u bij ZNA volwassenenpsychiatrie via 03 217 77 50. Op dit nummer komen alle oproepen voor psychiatrie binnen en kan men het MCTA bereiken.

Men kan het MCTA ook bereiken via mail mcta@zna.be.

 

De eerste afspraak vindt plaats op dezelfde dag als de aanmelding gebeurt tijdens een weekdag. Indien een cliënt wordt aangemeld tijdens het weekend zal de eerste afspraak plaatsvinden op maandag.

 

Werking

 
Momenteel bestaat het team uit 16VTE + 24u psychiater, die worden ingezet van maandag tot vrijdag van 9-17u. Tijdens het weekend kunnen er geen interventies worden uitgevoerd (dit wordt in de toekomst nog geëvalueerd) voor reeds geïncludeerde cliënten. Het MCTA kan momenteel ongeveer 40 cliënten per maand ondersteunen.

 


Meer informatie kan u ook terugvinden op de powerpoint presentatie die gepresenteerd werd tijdens het groot partneroverleg van 5 juni.

 powered by Curiousgroup