Documenten

Op deze pagina vindt u documenten en nota's terug, die afgelopen tijd op de website van OGGPA verschenen vanuit de provinciale of interprovinciale werkgroepen.

 

 

Vanuit het overleg van de overlegplatforms van Vlaanderen en Brussel:

Verslag bijeenkomst overlegplatforms, KBS, VPP en VVGG - 5 10 2012

Werktekst visievorming patiëntenparticipatie

Presentatie visievorming patiëntenparticipatie

 

 

Vanuit de OGGPA-werkgroep ervaringsdeskundigheid:
Eindrapport OGGPA-werkgroep ervaringsdeskundigheid
 

 

Vanuit de Interprovinciale Werkgroep PZT:
Minipublicatie 10 jaar PZT
 

 

Vanuit het Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF):

Synthesenota "10 jaar patiëntenrechten - tussen droom en daad"

 

 

 powered by Curiousgroup