F1: Ambulante vroeginterventie, diagnostiek en behandeling

Indien u op de titel van onderstaande deelgroepen klikt, krijgt u een overzicht van de betrokken organisaties in een Excel lijst.

 

 

Huisartsenkringen:

 

Een huisartsenkring is een vereniging welke alle vrijwillig toegetreden praktijkvoerende artsen groepeert die binnen een welbepaalde geografisch omschreven en aaneengesloten zone hun beroepsactiviteit uitoefenen.

 

 

Initiatieven/ werking centra algemeen welzijnswerk:

 

Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. Voor een overzicht van alle deelwerkingen kan u hier klikken.

Voor de gegevens van de CAW woonbegeleiding teams kan u hier klikken.

  

 

Praktijken psycholoog/ therapeut:

 

Voor een overzicht hiervan kan u terecht op de pagina 'Advies/ wegwijzer'. Daar vindt u de websites waar u een erkende psycholoog/ therapeut kan vinden, evenals een overzicht dat werd ontworpen door SEL Amberes en de Huisartsenkring Deurne Borgerhout.

 

 

Snelle psychiatrische consultatie:

 

De partners van SaRA trachten de eerstelijnsactoren zo goed mogelijk te ondersteunen in het omgaan met volwassenen (16-65j) met een psychische kwetsbaarheid in de regio Antwerpen. Zo kan men als hulpverlener voor een psychiatrische consultatie (telefonisch indien voldoende, in persoon indien aangewezen) bij verschillende organisaties terecht om snel een gespecialiseerd advies op maat te bekomen.

 

Praktijken psychiater:

 

Voor een overzicht van geconventioneerde psychiaters in uw buurt, verwijzen we u door naar de website van de christelijke mutualiteit.

 

 

Diensten vroeginterventie:

 

Diensten vroeginterventie gebruiken methodologisch onderbouwde acties, met de bedoeling personen zo vroeg mogelijk te identificeren en verder te ondersteunen.

 

 

Diensten verslavingszorg:

 

Ambulante hulpverlening voor mensen met een verslaving.

 

 

Centra geestelijke gezondheidszorg:

 

Een Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg is een dienst waar teams - bestaande uit een psychiater, psychologen en maatschappelijk werkers - kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische en / of ernstige psychische problemen begeleiden of behandelen.

 

 

Poliklinisch aanbod:

 

Een polikliniek is een afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis waar mensen terecht kunnen voor een consultatie door een psychiater. Hierbij is geen opname in het ziekenhuis voorzien.

 

 

 

 powered by Curiousgroup