F1: Advies/ wegwijzer

Onderstaande initiatieven kunnen een houvast vormen voor het vinden van het juiste zorgtraject binnen SaRA.

 

 

Wegwijzer GGZ:

 

Vanuit het GGZ netwerk SaRA willen wij graag de aandacht vestigen op het aanbod advies- en wegwijzerfunctie dat voor professionele hulp- en zorgverleners is uitgewerkt door onze netwerkpartners, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de Mobiele Teams Antwerpen De Link en De Vliering (langdurende GGZ).

Op basis van hun expertise en terreinkennis geven hun medewerkers jou een advies met betrekking tot een doorverwijzing van cliënten met psychiatrische problemen. 

 

 

Sociale kaart provincie Antwerpen:

 

De sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in de provincie Antwerpen. Per dienst van een organisatie (vb. poetsdienst van het OCMW) vind je een handige fiche met adresgegevens, contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere uitleg over de werking, de beoogde doelgroep, en veel meer.

 

 

Publiekswebsite www.geestelijkgezondvlaanderen.be:

 

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) lanceerde deze laagdrempelige website om mensen wegwijs te maken in het complexe thema van de geestelijke gezondheid in Vlaanderen.

 

 

Wegwijsgids LOGO Antwerpen:

 

In deze gids vind je allerlei nuttige adressen waar je terecht kan met psychische problemen in de regio stad Antwerpen. Daarnaast werd ook een wegwijsgids uitgewerkt voor de regio Antwerpen Noord. Beide gidsen werden bewust laagdrempelig gehouden. Bij elke dienst wordt extra informatie gegeven, zoals over de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon mee te nemen, of een dienst gratis is en of men er een afspraak moet nemen.  Het geheel is in een eenvoudige taal geschreven en er worden icoontjes gebruikt om belangrijke zaken snel terug te vinden.

 

 

Psychiatrische zorgwijzer:

 

De zorgwijzer bevat een duidelijk en gestructureerd overzicht van het lokale aanbod van psychiatrische zorg. Het is een initiatief van de Huisartsenkring en het Lokaal Multidisciplinair Netwerk van Deurne en Borgerhout. Graag bedanken we SEL Amberes voor het ter beschikking stellen van de wijzer.

 

 

IDA doorverwijsgids:

 

Een handige gids met verschillende filters voor als u op zoek bent naar mogelijkheden binnen de verslavingszorg.


 

Forensische sociale kaart:

 

Een overzicht van residentiële opvangmogelijkheden voor geïnterneerden en gedetineerden. Er wordt informatie gegeven over o.a. de intakeprocedure, inclusiecriteria,...

 

 

KOPP Vlaanderen:

 

KOPP-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen partners uit de geestelijke gezondheidszorg uit alle Vlaamse provincies en Brussel. Concreet zijn dit een aantal centra voor geestelijke gezondheidszorg, enkele psychiatrische centra, Similes, Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidzorg van Vlaanderen en Brussel, VAD, … Alle leden hebben binnen hun werking zelf initiatieven genomen in het kader van KOPP/KOAP of hebben vanuit hun werk een ruime interesse voor deze thematiek. Op de website is er een overzicht van het hulperlenings en -vormingsaanbod terug te vinden.

 

 

Trefpunt zelfhulp vzw:

 

Een wegwijzer voor het vinden van een zelfhulpgroep m.b.t. veel verschillende problemen.

 

 

Websites psychologen:

 

www.klinisch-psycholoog.be


http://www.bfp-fbp.be/nl/zoek-en-vind-psycholoog

 powered by Curiousgroup