F1: Preventie en ondersteuning

Indien u op de titel van onderstaande deelgroepen klikt, krijgt u een overzicht van de betrokken organisaties in een Excel lijst.

 

 

Telefonische hulpdiensten:

 

Diensten die mensen de mogelijkheid bieden tot een vertrouwelijk en anoniem telefonisch gesprek, met een daartoe opgeleide vrijwilliger of hulpverlener. Veelal bestaat er ook de mogelijkheid om te chatten op bepaalde tijdstippen.

 

 

Online zelfhulpgroepen:

 

Zelfhulpgroepen zijn vrijwillige, meer of minder gestructureerde samenwerkingsverbanden van mensen wier activiteiten gericht zijn op het beheersen en overwinnen van aandoeningen en psychische of sociale problemen waardoor ze, persoonlijk of als verwanten, getroffen worden. Het internet biedt tal van alternatieven via fora, e-mailgroepen, chatboxen, tests en cursussen.

 

 

(Begeleide) gespreksgroepen:

 

Groepen met al dan niet professionele begeleiding voor het uitwisselen van ervaringen om daardoor inzicht te krijgen in problemen en ze te verwerken.

 

  

Laagdrempelige inloopcentra:

 

Laagdrempelige organisaties waar mensen terecht kunnen voor een vrijblijvend gesprek, met een daartoe opgeleide vrijwilliger of hulpverlener.

 

 

Diensten/ voordelen mutualiteit:

 

Een instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt. Hieronder vindt u een overzicht terug van alle voordelen m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg.

 

Gezins- en opvoedingsondersteuning:

 

Hulp voor ouders, opvoeders en verwijzers m.b.t. opvoedingsvragen -en problemen.

 

 

Thuiszorg:

 

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

 

 

Nazorg:

 

Diensten die zorg voorzien gericht op het waarborgen en handhaven van het bereikte en/of beoogde milieubeschermingsniveau gedurende een lange periode. Maatregelen bevinden zich ook op het financiële, juridische, technische en/of organisatorisch gebied.

 

 

Preventie centra geestelijke gezondheidszorg:

 

Zorg gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de geestelijke gezondheid.

 

 powered by Curiousgroup