F1: Promotie en destigmatisering

Indien u op de titel van onderstaande deelgroepen klikt, krijgt u een overzicht van de betrokken organisaties in een Excel lijst.

 

Publiekscampagnes:

 

Laagdrempelige acties die tot doel hebben de maatschappij te sensibiliseren, onderwerpen bespreekbaar te maken of te houden en handvatten aanreiken i.v.m. de geestelijke gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld 'Fit in je hoofd' of 'Te gek!?'.

 

 

Familie/ patiëntenorganisaties:

 

Organisaties die patiënten/ familie verenigen om lotgenotencontact te faciliteren en gemeenschappelijke belangen en standpunten te behartigen.powered by Curiousgroup