Handboeken

Hieronder vindt u een bibliografie met relevante boeken:

 

 

 • Bähler, M., Polhuis, D., Van Os, J. & Van Veldhuizen, R.  (2008). Handboek FACT. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Burns, T. (2004). Community Mental Health Teams: A Guide to Current Practices. Oxford: University Press.
 • Boevink, W., Plooy, A., van Roojen, S. (2007 2e druk). Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen. Amsterdam: BV uitgeverij SWP.
 • Danckers, T., Wilken, J. (2007). Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen: Een overzicht van in Nederland gebruikte methoden. Amsterdam: BV uitgeverij SWP.
 • De Lepeleire, J., Keirse, M. (red.) (2012). Competenties in moeilijke situaties. Over kwaliteit van zorg en communicatie. Leuven: Acco.
 • De Pater, M. (2012). De eenzaamheid van de psychose. De rol van veilige strijd bij het ontstaan en het herstel van een psychose. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Delespaul, P., Milo, M., Schalken F., Boevink, W., & van Os, J. (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Diagnosis Uitgevers
 • Droës, J., Witsenburg, C. (2012). Herstelondersteunende zorg. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Gademan, M., van Etten, Y., van Doorn, L.  (2013). Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerstelijn. Bussum: Uitgeverij coutinho.
 • Goossens, P., Tieleman, M. (2012). Veerkracht: GGZ verhalen vanuit drie perspectieven. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
 • Goudriaan, G. & Wenninck, J. (1991). Case management in de thuiszorg. Case Management: een zorg minder? Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Griffioen, J. & Van der Ploeg, G. (2011). Herstelondersteuning: van kans naar realiteit! Utrecht: Initiatiefgroep Herstelondersteuning.
 • Jansen, S., Veling, W., van de Wal, M., van Weeghel, J. (2011) . Handboek Vroege Psychose. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Jansen, S., Veling, W., van de Wal, M., van Weeghel, J. (2013) . Handboek Vroege Psychose. Diagnose, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Klaassen, H.(2014). Bondgenoten. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Kroon, H. & Mulder, N.  (2009). Assertive Community Treatment. Bemoeizorg voor patiënten met complexe problemen. Amsterdam: Boom.
 • Mrazek, P. & Haggerty, R. (red.) (1994). Reducing risks for mental disorders. Washington DC: National Academy Press.
 • Tielens, J. (2012). In gesprek met psychose: Verbindende gesprekstechniek, praktische handleiding om in contact te komen en te blijven met psychotische mensen. Utrecht: Uitgeverij Tijdstroom.
 • Tielens, J., Verster, M. (2010). Bemoeizorg: een werkboek voor beoefenaars van langdurige zorg. Utrecht: Uitgeverij Tijdstroom.
 • Van Audenhove, C., Van Humbeeck, G. & Van Meerbeeck, A. (2005). De vermaatschappelijking van de zorg voor psychisch kwetsbare mensen: onderzoek, praktijk en beleid. Leuven: Uitgeverij LannooCampus.
 • Van der Stel, J. (2013). Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Van Heugten, T., Van Rooien, S. (2012). Teamcoaching door ervaringsdeskundigen. Hulpmiddel bij de implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGZ. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
 • Van Veldhuizen, J.R. & Snijdewind, A. (red.). Almaar Ambulanter. Badhoevedorp: Mension Medical Refresher.
 • Wilken J.P. & den Hollander D. (2008). Psychosociale rehabilitatie: een integrale benadering. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.

 

 powered by Curiousgroup