Artikel 107 in provincie Antwerpen

Op 31 oktober 2010 werden vanuit twee Antwerpse GGZ-netwerken 'artikel 107-projectvoorstellen' ingediend, nl. vanuit arrondissement Turnhout en arrondissement Antwerpen.

 

Eind december 2010 werd duidelijk dat de overheid een onderscheid maakte tussen de ingediende projectvoorstellen: projecten die startklaar waren zonder bijsturing (code 1), projecten die nog beperkt (code 2) of vrij ernstig (code 3) moesten bijgestuurd worden en projecten die niet voldeden (code 4).

 

Het projectvoorstel van arrondissement Turnhout kreeg code 2, arrondissement Antwerpen kreeg code 3.

 

In de loop van februari 2011 werden alle projecten met code 2 en 3 uitgenodigd om hun projectaanvraag te herwerken en een tweede maal in te dienen in mei 2011. In juni 2011 maakte de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) haar selectie bekend. Het projectvoorstel van arrondissement Turnhout kreeg code 1 en dus groen licht. Het netwerk GGZ van arrondissement Antwerpen kreeg code 2 en opnieuw de mogelijkheid het project te herwerken tegen november 2011. PZ Bethaniënhuis nam de beslissing niet verder te participeren voor de reallocatie van ziekenhuisbedden maar blijft wel betrokken partij. Dit heeft als gevolg dat de zorgvernieuwing GGZ in het projectdossier van november beperkt blijft tot de zorgregio's Antwerpen en Mortsel maar de samenwerking blijft behouden op arrondissementeel niveau.

 

Op 18 juni 2012 heeft de IMC de projecten 107 met code 2 goedgekeurd en code 1b gegeven. Voor het projectdossier vanuit regio Antwerpen betekende dit dat het projectdossier zoals het in november 2011 werd ingediend inhoudelijk is goedgekeurd.

Eind juli 2012 werd er bij de federale begrotingscontrole een principieel akkoord gevonden om de budgetten voor de financiering van de werkingskosten, de medische functie van de mobiele teams en de netwerkcoördinatoren vanaf 2013 te voorzien voor het project regio Antwerpen. Ook dit netwerk kan zich dus dit najaar voorbereiden op een doorstart van het regionale 'artikel 107-project'.

 

In het arrondissement Mechelen merkt men n.a.v. de recente ontwikkelingen ook binnen GGalimero een groeiende interesse om werk te maken van een meer toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. GGalimero wil de ideeën die in de regio leven verzamelen, laten rijpen en verder vorm geven. Hiervoor willen men een breder draagvlak creëren met een initiatief dat men Club 107 noemt.powered by Curiousgroup