5 minimale sleutelfuncties

Onderstaande functies worden opgelegd vanuit de overheid. Het zijn functies die zich gaandeweg verder dienen te ontwikkelen binnen het netwerk van zorgvoorziengen uit een regio. Elke regio vult deze functies in naar behoefte van de eigen regio.

Functie 1: GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
Functie 2: Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager  zich bevindt
Functie 3: Teams inzake psychosociale rehabilitatie
Functie 4: Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units
Functie 5: Specifieke woonvormen en verblijfsformules.

 powered by Curiousgroup