Netwerkplatform functie 5

Netwerkplatform functie 5 'aangepaste woonvormen' hanteert een arrondissementele benadering en bundelt alle overlegmomenten over specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.

 

De samenstelling van het netwerkplatform functie 5 kan u hier downloaden. Duo-voorzitters zijn Marleen Geentjens (IBW De Sprong/PVT Landhuizen) en Nicky Van Hecke (PVT Waesdonck).

 

De verslagen van de voorbije vergaderingen van netwerkplatform functie 5 kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

De doelstellingen waar netwerkplatform functie 5 actueel mee bezig is, situeren zich op het domein van gedifferentieerde woonvormen enerzijds en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk aanmeldingspunt en gemeenschappelijke wachtlijst anderzijds.

 

Momenteel zijn er binnen functie 5 drie themagroepen actief:

                

 

Themagroep 'Gezamenlijke intake-procedures en wachtlijsten voor beschut wonen en PVT binnen subregio's':

Aangezien dit thema wordt opgenomen binnen de schoot van netwerkplatform functie 5 is de samenstelling hetzelfde. Voor verslaggeving met betrekking tot dit thema kan dan ook verwezen worden naar bovenstaande verslagen van netwerkplatform functie 5.


Via themagroep 'gezamenlijke aanmeldingsprocedure' werken BW en PVT van een centraal aanmeldpunt wonen uit, in een eerste fase verspreid over de regio in 3 gebieden - Zoersel en omgeving, Mortsel/Boechout en omgeving en Antwerpen Stad. Op termijn wenst men meer naar elkaar toe te werken.

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA - SHM’

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

 

Deze themagroep is functieoverstijgend aangezien het een gemeenschappelijk thema betreft van netwerkplatform functie 2b en netwerkplatform functie 5.

Wijzigingen in het Vlaams Kaderbesluit Sociale Huur maken dat de procedure voor versnelde doorstroom naar sociale huisvesting (binnen sociaal stelsel) vanaf 1 januari ’14 ook kan gebruikt worden voor personen met een GGZ problematiek.
Concreet betekent dit dat netwerkpartners GGZ van SaRA jaarlijks een aantal plaatsen toegewezen krijgen om cliënten versneld toe te wijzen naar sociale huisvesting binnen sociaal stelsel, mits een begeleidingsovereenkomst van ongeveer 18 tot 24 maanden.
Om dit te verwezenlijken worden pragmatische afspraken gemaakt tussen de verschillende actoren die betrokken zijn. De themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA-SHM’ zal deze samenwerkingsafspraken opvolgen en indien nodig bijsturen.

In wat volgt kan u de verschillende onderdelen van het samenwerkingsmodel downloaden door op de desbetreffende link te klikken.

De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op de desbetreffende link te klikken.


Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 19 januari '17

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 21 januari '16

 

Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 8 oktober '15

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 10 september '15

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 25 juni '15

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 19 maart '15

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 8 januari '15

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 11 september '14

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 15 mei '14

 

# Themagroep ‘versnelde doorstroom SaRA –SHM’ - 24 maart '14

 

Binnen netwerkplatform functie 5 worden ook initiatieven uitgewerkt om betaalbare woningen toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten.

 

   

 

 


 powered by Curiousgroup