Netwerkplatform functie 4

Netwerkplatform functie 4 '(semi-)residentiële diagnostiek en behandeling' hanteert een arrondissementele benadering. Concreet wil dit zeggen dat ook PZ Bethaniënhuis en PAAZ Klina bij overlegmomenten in kader van functie 4 (incl. themagroepen) worden betrokken.

 

Netwerkplatform functie 4 heeft als doelstellingen:

 • Onderzoeken hoe de rol en de functie van de (semi-)residentiële zorg binnen het kader van art. 107 kan worden geherdefinieerd en van gedachten wisselen over intramurale effecten die zich als gevolg daarvan binnen de (semi-)residentiële zorg afspelen.
 • Onderzoeken hoe het (semi-)residentieel aanbod meer op elkaar kan worden afgestemd.

Binnen de tendens naar meer vermaatschappelijking van zorg blijft (semi-)residentiële zorg belangrijk voor alle mensen met psychiatrische problemen die:

 • Alleen gediagnosticeerd kunnen worden op basis van uitgebreide observatieperiodes;
 • Alleen geholpen kunnen worden op basis van gespecialiseerde en intensieve residentiële behandeling;
 • Nood hebben aan time-out om de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten;
 • Geen beroep kunnen doen op sociale steunsystemen;
 • Nood hebben aan 24u (medisch) toezicht.

 

De samenstelling van netwerkplatform functie 4 kan u hier downloaden. Duo-voorzitters zijn Francis De Groot (PZ Broeders Alexianen) en Hugo Pietermans (ZNA PZ/PAAZ Stuivenberg).

 

De verslagen van de voorbije vergaderingen van netwerkplatform functie 4 kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

Momenteel zijn er twee themagroepen opgestart vanuit netwerkplatform functie 4 :

 

 

Themagroep 'toekomst Puente binnen SaRA'

 

Het huidig lopende Puente-project heeft nog middelen om cliënten die geïncludeerd worden in de loop van 2012 tot eind 2013 te laten begeleiden. Vanaf januari 2013 kunnen geen nieuwe cliënten geïncludeerd worden. Betrokken actoren (PZ, PAAZ, IBW’s en Wit/Gele-kruis Antwerpen) komen samen om mogelijkheden voor het verder zetten van Puente of een zinvol alternatief uit te werken.

 

De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

# Themagroep 'toekomst Puente binnen SaRA' - 8 november 2012

 

 

Themagroep 'geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

Deze themagroep is functieoverstijgend aangezien het thema geschakelde zorg een gemeenschappelijke aangelegenheid is van netwerkplatform functie 1, 2A, 2B en 4. Concreet wil dit zeggen dat vertegenwoordigers van deze functies deelnemen aan deze bijeenkomsten.

In dit kader worden binnen de themagroep geschakelde zorg volgende vraagstukken geexploreerd :

 • Wat verstaan we onder geschakelde zorg?
 • Wat is er nodig om geschakelde zorg te realiseren?
 • Welke diensten zijn er (mogelijks) actief in het bieden van zorg aan mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek?
 • Wat houdt dit in voor de verschillende professies (huisarts, psychiater,...)?
 • Wat houdt dit in voor de verschillende organisaties?
 • Hoe is geschakelde zorg mogelijk binnen de huidige middelenverdeling, ambulant, outreach, residentieel,...?
 • Wat dienen we eventueel te signaleren aan de overheden?

  De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 4 maart '15

 

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 10 december '14

 

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 10 september '14

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 12 februari '14

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 17 december '13

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 22 oktober '13

 

 

 powered by Curiousgroup