Algemene informatie projecten 107

'Artikel 107' situeert zich binnen een overheidstendens tot uitbouw van zorgcircuits en netwerken binnen de geestelijke gezondheidszorg. In mei 2010 werd van overheidswege een oproep gelanceerd voor de concretisering van projectvoorstellen 107.

 

Artikel 107 van de federale ziekenhuiswet is een financieringtechniek die toelaat dat psychiatrische ziekenhuizen en, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, algemene ziekenhuizen een deel van hun budget realloceren. Deze voorzieningen kunnen dus m.a.w. dankzij dit artikel met een gedeelte van hun financiering van ziekenhuisbedden (max. 10% van de beddencapaciteit) nieuwe zorgvormen creëren.

 

Artikel 107 bouwt, voor de volledigheid, voort op artikel 11 van diezelfde ziekenhuiswet waarin sinds 2008 de begrippen 'netwerk' en 'zorgcircuit' uitgelegd worden. Daarnaast wordt in dit artikel gesteld dat de geestelijke gezondheidszorg volgens de principes van doelgroepen, netwerken en zorgcircuits dient georganiseerd te worden. 

 

De 'Gids: naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken' is het projectkader waarin wordt gestipuleerd binnen welke grenzen met artikel 107 kan geëperimenteerd worden. Deze Gids vermeldt duidelijk dat de overheid artikel 107 in eerste instantie wil toepassen op de doelgroep 'jongvolwassenen en volwassenen (16-65 jaar)'. Verder stelt de Gids dat alle actoren binnen een bepaald werkingsgebied moeten betrokken worden. Gemeenschappelijke doelstelling is het uitwerken van strategieën die een oplossing bieden voor alle GGZ-noden die bij de bevolking in deze regio leven. Bij de uitwerking van deze strategieën dienen steeds 5 minimale sleutelfuncties te worden ingevuld.

 

Ook andere partners uit het netwerk kunnen eigen middelen, personeel, infrastructuur, ... inbrengen. De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kregen hiervoor de mogelijkheid via Artikel 33 van hun decreet.

 

Naast de middeleninbreng vanuit het netwerk voorziet de overheid ook bijkomende subsidies. Een ziekenhuis dat het 'artikel 107'-project mee vorm geeft, zal hiervoor namens het netwerk een specifieke (B4-)overeenkomst afsluiten met de overheid voor:

  • aanvullende kosten van personeel en werkingskosten (van voertuigen, eventuele huurprijzen, ...): €400.000
  • de kosten van de netwerkcoördinator: €100.000
  • de kosten van de medische coördinatie functie (psychiater): €225.000

Deze bedragen zijn jaarlijks en forfaitair, maar het gebruik ervan moet worden verantwoord.

 

 

Meer informatie is te vinden op de website http://www.psy107.be.powered by Curiousgroup