Netwerkplatform functie 1

Netwerkplatform functie 1 'preventie, vroegdetectie en ambulante diagnostiek en behandeling' heeft als doelstellingen:

 • het verzamelen en actueel oplijsten van wat bestaat binnen functie 1 binnen de projectregio,
 • het stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen functie 1,
 • doelstellingen van het projectdossier omzetten in actiefiches en deze opvolgen, en
 • bekijken welke overlegfora deze acties kunnen uitwerken en realiseren.

 

De samenstelling van het netwerkplatform functie 1 kan u hier downloaden. Duo-voorzitters zijn Anne Grimon (CGG Andante) en Veerle Van der Velde (SEL Amberes).

 

De verslagen van netwerkplatform functie 1 kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

Momenteel zijn er vier themagroepen opgestart vanuit netwerkplatform functie 1:

 

Themagroep 'Preventie'

 

Deze themagroep is samengesteld uit volgende leden: Wim Vanspringel (CGG VAGGA), Vicky Van Dooren (CGG Andante) en Famke Sillis (LOGO Antwerpen). Zij volgen dit thema op en komen hierrond ad hoc bijeen.

 

 • Opmaak algemeen overzicht preventie-activiteiten m.b.t. GGZ in de regio: de bedoeling is om bestaande preventie-initiatieven verder te zetten, op te volgen en te ordenen o.b.v. onder andere universele (algemene bevolking), selectieve (hoogrisicogroepen) en geïndiceerde (voor diegenen die al klachten of last ervaren).
 • Meer afstemming en intensifiëring van samenwerking tussen de werking van de CGG's (Andante & VAGGA) en LOGO Antwerpen.
 • Consolidering suïcidepreventie (CGG Andante) en verslavingspreventie (CGG VAGGA).
 • OSPA (Overleg Suicide Preventie Antwerpen) als ruimer preventieplatform Antwerpen op te zetten en dus uit te breiden.
 
   

Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

 • Samenstelling van pool aan vormingsdeskundigen.
 • Organisatie van coaching, vorming en supervisie aan hulpverleners van de eerstelijnspartners in het omgaan met mensen met een psychiatrische problematiek.
 • Stage-mogelijkheden voor medewerkers eerstelijn in kader van vorming referent teamlid GGZ.
 • De 1elijnpartners verduidelijken bij wie zij wanneer terecht kunnen voor een telefonisch advies of een advies bij een MDO (Multi Disciplinair Overleg) met betrekking tot aanpak/omgang met cliënten met psychiatrische problemen

De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 10 november '15

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 3 maart '15

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 2 september '14

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 14 januari '14

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 5 november '13

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 3 september '13

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 5 maart '13
 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 8 januari '13

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 10 december '12

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 22 november '12

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 23 oktober '12

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 6 september '12

 

# Themagroep 'advies, coaching, vorming eerstelijnspartners' - 7 juni '12

 
     
     

Themagroep 'VDIP'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

 • Verderzetting en consolidering van VDIP (vroegdetectie en -interventie bij psychiatrische (psychotische) stoornissen): het 'nieuwe' VDIP zal ook een verbreding realiseren naar andere EPA (ruimer dan psychose) op het vlak van vroegdetectie en -interventie.

De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

 

# Themagroep VDIP - 16 januari '13

 

# Themagroep VDIP - 24 september '12

   
     
     

Themagroep 'geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek'

 

De samenstelling van deze themagroep kan u hier downloaden.

Deze themagroep is functieoverstijgend aangezien het thema geschakelde zorg een gemeenschappelijke aangelegenheid is van netwerkplatform functie 1, 2A, 2B en 4. Concreet wil dit zeggen dat vertegenwoordigers van deze functies deelnemen aan deze bijeenkomsten.

In dit kader worden binnen de themagroep geschakelde zorg volgende vraagstukken geexploreerd :

 • Wat verstaan we onder geschakelde zorg?
 • Wat is er nodig om geschakelde zorg te realiseren?
 • Welke diensten zijn er (mogelijks) actief in het bieden van zorg aan mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek?
 • Wat houdt dit in voor de verschillende professies (huisarts, psychiater,...)?
 • Wat houdt dit in voor de verschillende organisaties?
 • Hoe is geschakelde zorg mogelijk binnen de huidige middelenverdeling, ambulant, outreach, residentieel,...?
 • Wat dienen we eventueel te signaleren aan de overheden?

  De verslagen van deze themagroep kan u downloaden door op desbetreffende link te klikken.

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 4 maart '15

 

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 10 december '14

 

# Themagroep 'Geschakelde zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 10 september '14

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 12 februari '14

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 17 december '13

 

# Themagroep 'Getrapte zorg voor mensen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek' - 22 oktober '13

 

 

   

 

 powered by Curiousgroup