Netwerkstructuur

Om een efficiënte operationalisering van SaRA te realiseren, werd een dynamische werk- en overlegstructuur uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met een goede verhouding tussen gedragenheid en inspraak voor de netwerkpartners en voldoende daadkracht om als netwerk te opereren.

 

Hieronder vindt u het schema van de basisstructuur van SaRA met een (uitgebreid) netwerkcomité, een netwerkplatform per functie en een groot partneroverleg (onderaan deze pagina kan u het schema downloaden in hogere resolutie).

 

 

 

Hieronder vindt u het schema met de meer uitgewerkte structuur van SaRA, waarin ook de themagroepen worden weergegeven. In de themagroepen wordt diepgaand rond een bepaald thema samengezeten. Dit thema kan functieoverstijgend zijn, of een deelfunctie inhouden. Themagroepen kunnen ten allen tijde in het leven geroepen worden om concrete actiepunten vorm te geven of worden stopgezet wanneer bepaalde realisaties zijn bereikt. Zo wil SaRA op een flexibele en dynamische manier inspelen op de behoeften en evoluties binnen het netwerk (onderaan deze pagina kan u het schema downloaden in hogere resolutie).
 

 

 

Beide schema's kan u hier ook in een hogere resolutie downloaden: schema 1 en schema 2.powered by Curiousgroup