Regio

De totale projectregio beslaat de zorgregio’s Antwerpen (+/- 515.000 inwoners) en Mortsel (+/- 96.000 inwoners) binnen het arrondissement Antwerpen. SaRA volgt hierbij de indeling van de Vlaamse overheid met zorgregio’s.

 

In totaal gaat het om een projectregio van +/- 610.000 inwoners.

 

De ziekenhuizen die middelen realloceren bevinden zich allemaal binnen de projectregio en ook de zorgvernieuwing binnen functie 2 is gericht naar deze projectregio.

 

Voor elk mobiel outreachend team binnen functie 2 wordt de regio afgebakend.

  • Voor het 2a-team hanteert SaRA een regio bestaande uit de districten Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen (postcodes 2000, 2018 en 2060 (+/- 315.000 inwoners);
  • Voor de twee 2b-teams hanteert SaRA de hele projectregio voor beide teams, met een afgebakende caseload van ongeveer 150 cliënten per team.

Heel wat patiënten die binnen de projectregio wonen, doen ook beroep op voorzieningen GGZ van buiten de projectregio, meer bepaald op het PZ Bethaniënhuis te Zoersel en de PAAZ Klina te Brasschaat. Daarom werd ervoor geopteerd om een arrondissementele benadering te hanteren en PZ Bethaniënhuis, IBW De Sprong, PVT Landhuizen en PAAZ Klina te betrekken bij het afstemmen van de zorg binnen functies 4 en 5

 powered by Curiousgroup