Doelgroep

SaRA richt zich tot alle jongvolwassenen en volwassenen (van 16 tot 65 jaar) die in de projectregio wonen en die een psychiatrische stoornis ontwikkelen of hebben.

 

Voor specifieke doelgroepen zoals psychiatrische patiënten met een afhankelijkheidsproblematiek, verstandelijke beperking en/of forensische problematiek wordt samengewerkt met zorgcircuits die zich op deze doelgroepen toeleggen.

 

Het zorgaanbod dat wordt uitgewerkt als vernieuwend (functie 2) is hoofdzakelijk gericht naar mensen met een ernstige en complexe psychiatrische problematiek omdat voor hen outreachende, aanklampende en/of ketenzorg het meest aangewezen is.powered by Curiousgroup