Netwerk GGZ Antwerpen - SaRA

SaRA is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen. Dit GGZ-netwerk is ontstaan naar aanleiding van de zorgvernieuwing in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving.

De verschillende zorgactoren in het arrondissement Antwerpen bundelen de krachten om samen te streven naar gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

Met deze vermaatschappelijking van zorg beoogt SaRA enerzijds het neerhalen van de schotten tussen de verschillende GGZ en niet GGZ-zorgpartners over vijf sleutelfuncties heen en anderzijds een toegankelijke en vraaggestuurde psychiatrische zorg-op-maat. Dit kan louter gerealiseerd worden door een onderbouwde samenwerking tussen alle zorgpartners en met een grote betrokkenheid van de eerstelijnsdiensten, mantelzorgers en hulpverleners/trajectbegeleiders van belendende sectoren. Samen met al deze partners willen we komen tot het bieden van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg voor alle (jong-)volwassenen (16-65j.) in de Antwerpse regio.                                                                 

 

De geïnteresseerde lezer kan het goedgekeurde projectdossier (2011) en het strategisch plan (2017-2018) hieronder downloaden door op de desbetreffende link te klikken.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot SaRA - het Netwerk GGZ Antwerpen kan u steeds contact opnemen met de netwerkcoördinatoren.

 

Hieronder vindt u hun contactgegevens:

   
Helga Peeters
Ewout Van Hove
helga.peeters@oggpa.be
GSM 0468 12 82 61
ewout.vanhove@oggpa.be
GSM 0468 13 05 23

 

 

 

 

 powered by Curiousgroup