Netwerken GGZ

Onder impuls van de Vlaamse en Federale overheid starten momenteel voor volwassenen met ernstige psychische stoornissen in elke provincie experimenten in het kader van 'art. 107'.

 

In provincie Antwerpen worden er momenteel GGZ-netwerken onderscheiden.

 

Twee regio's hebben effectief een projectvoorstel ingediend: arrondissement Turnhout en zorgregio's Antwerpen en Mortsel.

 

Ook in regio Mechelen merkt men binnen het regionaal netwerk GGZ - GGalimero een groeiende interesse om werk te maken van een meer toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. GGalimero wil de ideeën die er leven verzamelen, laten rijpen en verder vorm geven. Hiervoor wil men een breder draagvlak creëren met een initiatief dat men Club 107 noemt.powered by Curiousgroup