Activering SAS (Sociaal Actief Samenwerken)

Activering SAS zit onder de vleugels van het Psychiatrisch Centrum Bethanië en is ontstaan uit de samenwerking van Beschut Wonen De Sprong, Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen en Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis.

Het doel van SAS is uit te groeien naar een regionaal activeringsproject voor de zorgregio’s Schilde en Brasschaat.


SAS staat voor SOCIAAL
SAS is een laagdrempelig initiatief voor en door mensen met (langdurige) psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding. Men wil een veilige haven zijn en ondersteuning bieden bij je herstelproces. In essentie gaat herstel over het ervaren van ‘betekenis’ in wat men doet voor zichzelf en voor de anderen. Dit doet men door de focus te leggen op je kwaliteiten, mogelijkheden en interesses.


SAS staat voor ACTIEF
Activering SAS vertrekt vanuit je vragen, noden en interesses. Enerzijds versterken en stimuleren de begeleiders van SAS je zelfstandigheid en zoekt men samen naar een antwoord op je vraag in het reguliere circuit (indien mogelijk en wenselijk). Je wordt uitgedaagd om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. De begeleiders van Activering SAS, zijn voornamelijk facilitator, supporter en coach. Anderzijds voorziet men, in samenspraak met de SASleden, een eigen aanbod voor wie de  drempel naar de huidige maatschappelijke voorzieningen te groot is. Er zijn zowel vrijblijvende activiteiten, als activiteiten waar meer engagement voor nodig is.


SAS staat voor SAMENWERKEN
Men stimuleert je in het nemen van verantwoordelijkheden, rekening houdend met je draagkracht. Men betrekt je ten volle in onze werking, groeiend naar gezamenlijk overleg en samenwerking. Externe contacten leggen, mogelijkheden aftasten en kwartier maken, vormen een absoluut onderdeel van de opdracht van de begeleiders van Activering SAS. Overleg en samenwerking met partners uit de regio liggen voor de hand. Kwartier maken heeft tot doel te werken aan een  gastvrije samenleving voor mensen die door psychische kwetsbaarheid of een beperking kampen met sociale uitsluiting. De aanpak is gericht op het bevorderen van een samenleving waar meer mogelijkheden ontstaan. Samen met jou onderzoekt men hoe je (weer) in de samenleving kan participeren.

 

In de SAS-activeringswinkel kan men op een laagdrempelige manier terecht met vragen rond dagbesteding of voor een babbel. Hier verkrijgt men informatie over de verschillende mogelijkheden binnen SAS inzake vrije tijd en ontspanning, vorming, arbeid, vrijwilligerswerk en ontmoeting.

Vanuit Activering SAS worden vrijblijvende activiteiten in ontmoetingshuizen, inschrijvingsactiviteiten en vaste activiteiten/atelierwerkingen georganiseerd.
Op de activiteitenkalender kan u nakijken waar en wanneer er activiteiten doorgaan en of u hiervoor dient in te schrijven.

 

Het totale aanbod ziet eruit als volgt:

Meer informatie vindt u in de brochure over Activering SAS, die u onderaan kan downloaden, of op de website www.bwdesprong.be .

 

 Documentenpowered by Curiousgroup