Activering 't Vlot & De Passant

Activering 't Vlot & De Passant is een fusie tussen het DAC ’t Vlot te Mechelen en het ontmoetingshuis De Passant te Duffel.

 

Zij richten zich op mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische stoornis uit de zorgregio Mechelen, met als doelstelling om hen (rekening houdend met de mogelijkheden, wensen, noden en behoeften van de cliënten) te ondersteunen in het uitbouwen van  een zinvolle dagstructurering en hen te (re)integreren in de maatschappij op een voor hen zo hoog mogelijk niveau.

Hierbij wil men ook de maatschappij sensibiliseren hun verantwoordelijkheid op te nemen bij de integratie van de cliënten in de maatschappij.

't Vlot & De Passant stimuleren de mogelijkheden en groeikansen van psychisch kwetsbare personen en bieden een waaier aan activiteiten, inspelend op de interesses van deelnemers o.a. sport, cultuur, ontmoeting e.d., ... Zodoende willen zij hen een zinvolle dagstructuur bieden en ontwikkelen, zij samen hen, een sociaal en relationeel ondersteunend netwerk.

 

 

Activering 't Vlot & De Passant is een initiatief van IBW Este.

 't Vlot

 Hanswijkstraat 62
 2800 Mechelen

 

 t 015 41 35 14
 GSM 0498 904 660

 

 activering@emmaus.be

  De Passant

  Stationsstraat 24
  2570 Duffel

 

  t 015 30 46 54
  GSM 0498 904 660

 

  activering@emmaus.be

 

 

 

 

 

 

 Documentenpowered by Curiousgroup