UKJA

De Universitaire Kinder en Jeugdpsychiatrie (UKJA) biedt diagnose, advies, crisistussenkomst en behandeling  aan kinderen en adolescenten met emotionele, gedrags-, ontwikkelings-, en leerproblemen. Dit kan gebeuren onder de vorm van poliklinische zorg, zorg aan huis, zorg op school of dit kan gebeuren onder de vorm van een dagopname of een opname gedurende 24 uur.
 

Ouders, verzorgers en indien nodig ook leerkrachten worden intensief bij de zorg betrokken.


Zowel voor het stellen van een diagnose als voor het behandelen van een patiënt maakt ZNA UKJA gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten.


In de uitbouw van het aanbod ligt de nadruk zoveel mogelijk op de maatschappelijke waarde van de zorg. Zo is er een specifiek zorgaanbod voor zeer jonge kinderen, voor jongeren met onaangepast gedrag en is er de mogelijkheid van ‘outreaching’ (zorg aan huis).


Bovendien is UKJA sinds 2005 erkend als Referentie Centrum Autisme.


ZNA UKJA is actief op de volgende sites:

  • ZNA Middelheim
  • ZNA Hoge Beuken
  • ZNA Sint-Erasmus
  • ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg

 

ZNA UKJA

Lindendreef 1
2020 Antwerpen

 

t 03 280 49 00powered by Curiousgroup